Klacht melden

Als u niet tevreden bent is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw jurist. Een goed gesprek is soms al voldoende om uw onvrede weg te nemen en weer samen verder te kunnen werken aan uw zaak. 
Komt u er niet uit met uw jurist? Laat het ons dan weten.

U kunt uw klacht op vier manieren aan ons doorgeven:

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Wilt u voor een goede afhandeling het volgende vermelden bij het indienen van een klacht via post of e-mail:

  • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • uw dossier- of polisnummer
  • omschrijving van uw klacht
  • wat u verwacht van SRK

Binnen twee werkdagen nadat SRK Rechtsbijstand uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging of nemen wij contact met u op voor meer informatie en/of om tot een oplossing te komen.

Wij reageren altijd binnen tien werkdagen schriftelijk op uw klacht. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld. U kunt dit voorleggen aan de directie van SRK Rechtsbijstand.

Klachtenregistratie

Wij registreren alle klachten in een klachtenrapportage. Onder een klacht wordt door ons verstaan: iedere uiting (schriftelijk of mondeling) van onvrede over SRK door een verzekerde, een tussenpersoon of een andere bij de dossierbehandeling betrokken partij waarvan duidelijk is dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.

Klik hier om de klachtrapportage van 2017 in te zien.

Wat als u er met SRK Rechtsbijstand niet uitkomt?


Voor alle juridische hulp