Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door SRK Rechtsbijstand met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan door SRK niet worden ingestaan. SRK is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede voor technische storingen. 
SRK verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door SRK worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel SRK alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SRK niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door SRK worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SRK uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan SRK niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door SRK worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij SRK Rechtsbijstand, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SRK Rechtsbijstand.

 


Voor alle juridische hulp