Fraude met een rechtsbijstandverzekering

Verzekeren en het verlenen van rechtshulp zijn kwesties van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door rechtshulp te verlenen als dat gedekt is op uw verzekeringspolis. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u ons altijd correct informeert.

Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. SRK vindt misbruik van vertrouwen onaanvaardbaar. SRK heeft een procedure voor onderzoek naar een vermoeden van fraude. Daarvoor beschikt SRK over een fraudecoördinator. Als wij vermoeden dat er fraude is of wordt gepleegd, dan zal de betrokken rechtshulpverlener zich aan de zaak ontrekken. De kwestie wordt voor onderzoek overgedragen aan de fraudecoördinator.

Welke maatregelen kunnen wij treffen als fraude is gepleegd:

  • de behandeling van de zaak onmiddellijk stoppen;
  • alle reeds gemaakte kosten terugvorderen;
  • verzekerde en/of verzekeringnemer opnemen in onze interne incidentenregistratie;
  • aangifte doen bij de politie;
  • uw achterliggende rechtsbijstandverzekeraar hier over inlichten.

In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van uw verzekeraar welke gevolgen zij hier verder aan verbindt. Zij kan onder andere al uw andere polissen direct opzeggen. Ook kan zij u opnemen in een databank die door de Stichting Centraal Systeem (CIS) wordt beheerd (www.stichtingcis.nl). Deze Stichting heeft tot doel de gehele verzekeringsbranche te beschermen tegen verzekeringsmisbruik. Deze informatie zullen andere verzekeraars in hun oordeel betrekken bij de vraag of zij bereid zijn een nieuwe polis met u te sluiten.

Als wij een maatregel treffen en/of uw rechtsbijstandverzekeraar daar over informeren ontvangt u daar een brief over.

 


Voor alle juridische hulp