Het hippisch recht: bestaat dat echt?

Binnen de paardensport wordt veelal aangenomen dat zoiets als het hippisch recht bestaat. Wat veel mensen echter niet weten, is dat het hippisch recht geen op zichzelf staand rechtsgebied is. Het hippisch recht maakt gebruik van de algemene regels van ons burgerlijk recht. Hierdoor worden paardenzaken vaak behandeld door civiele juristen zonder kennis van de wondere wereld van de paardensport. Er zijn inmiddels wel hippische juristen, ondanks dat het geen apart rechtsgebied is.

Bij SRK worden met regelmaat hippische zaken aangemeld, waarbij er nadrukkelijk wordt gevraagd naar een hippisch jurist. Dat is niet voor niets: op basis van jurisprudentie-onderzoek blijkt dat de behandeling van een hippische zaak door een gespecialiseerd jurist vaak een positief effect heeft op de uitkomst van zo’n zaak.

Non-conformiteit

Een groot deel van de hippische zaken die bij SRK binnenkomen, gaan over de zogeheten ‘non-conformiteit’ van een aangekocht paard. Een simpel voorbeeld: een vader koopt een pony voor zijn jonge dochter, omdat deze graag springwedstrijden wil rijden. Volgens de verkoper is de pony zeer geschikt voor de springsport. De pony loopt op Z-niveau (één van de hoogste niveaus in de dressuursport) en is ‘een belofte voor de toekomst’. Een aantal weken na aankoop merkt de koper op dat de pony niet goed loopt en laat de pony klinisch en radiologisch onderzoeken. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de pony lijdt aan spat. Spat is een specifieke vorm van artrose, waardoor een paard in principe niet (meer) geschikt is voor de sport. 

Koopovereenkomst

De koper uit bovenstaand voorbeeld wil de pony terugbrengen naar de verkoper, in ruil voor het aankoopbedrag. Met andere woorden: de koper wil de koopovereenkomst met de verkoper ontbinden. In ons rechtssysteem wordt veel waarde gehecht aan de naleving van overeenkomsten. Wanneer de verkoper niet instemt met ontbinding, zal uiteindelijk een rechter moeten oordelen over de vraag of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Hierbij is een aantal specifieke zaken van belang, waarbij de hulp van een hippisch jurist ervoor zorgt dat deze zaken op de juiste manier in kaart worden gebracht. 

Gebrek

Ten eerste is van belang of er sprake is van een gebrek en of dit gebrek een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Met andere woorden: beantwoordt de pony aan de overeenkomst? Bij beantwoording van deze vraag speelt het doel waarvoor de pony is aangekocht een grote rol. Wanneer eenmaal vaststaat dat er sprake is van een gebrek moet worden onderzocht of dit gebrek al voor de koop aanwezig was of dat deze pas na de koop ontstond. De kans op een succesvolle ontbinding van de overeenkomst is logischerwijze groter, wanneer een specialist bevestigt dat het gebrek reeds ten tijde van de koop aanwezig was. Het is echter niet een dierenarts, maar een rechter die mag oordelen over een eventuele ontbinding. 

Rechter

Een rechter houdt bij de beslissing of de koopovereenkomst kan worden ontbonden onder andere rekening met de volgende vragen: Is de pony gekocht bij een particulier of bij een handelsstal? Heeft de koper wel vaker paarden aangekocht of kan de koper worden beschouwd als leek? Ook de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper zijn hierbij van belang. Voor een paardenkenner geldt een zwaardere onderzoeksplicht dan voor een leek, die nog niet eerder een paard heeft aangekocht.

Tot slot

Zoals u kunt lezen, is het niet eenvoudig een gebrekkige pony terug te brengen bij de verkoper, wanneer deze niet vrijwillig meewerkt aan een ontbinding van de koopovereenkomst. Wij weten dat specialistische kennis in dit soort gevallen van groot belang is. Daarom heeft SRK een aantal zeer bekwame hippische juristen in huis, die exact weten wat van belang is bij een hippische zaak, waardoor de kans groter is dat uw geschil met succes wordt opgelost. Wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp