Machtigingsformulier

Verstrekken van dossiergegevens

Het verstrekken van dossiergegevens aan intermediair

SRK begrijpt dat het voor u, als intermediair, van belang is dat u de zaken van uw klant kunt blijven volgen. Alleen dan bent u immers in staat de dienstverlening aan uw klant te optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld de voortgang bewaken van de afwikkeling van uw claim. Bovendien stellen veel klanten het op prijs als u de zaak voor hen in de gaten houdt.

Hoe kunt u toegang krijgen tot dossierinformatie?

Als gevolg van een uitspraak van de rechtbank Den Haag kunnen wij niet zomaar meer informatie verstrekken over dossiers van klanten. Ook kunnen we de communicatie in een zaak niet meer automatisch via u laten verlopen. Wij mogen dat alleen doen als de klant ons daarvoor een machtiging geeft. Een schriftelijk of telefonisch verzoek is onvoldoende.
Om dit proces voor u te vereenvoudigen, hebben wij een machtigingsformulier opgesteld. U kunt dit downloaden, printen en door uw klant laten invullen. Daarna kunt u het opsturen naar:

SRK Rechtsbijstand 
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer

Archiveringsbeleid

Op het moment dat SRK een dossier sluit en archiveert, bewaart SRK Rechtsbijstand op dit moment het dossier zeven jaar. Na deze termijn vernietigt SRK Rechtsbijstand het dossier, conform geldende wet- en regelgeving. Het is daarom van belang dat u zelf belangrijke originele stukken bewaart.
Als wij de getekende machtiging van de klant hebben ontvangen, voeren we eerst een persoonlijk (telefoon)gesprek met hem. In dit gesprek gaan we na of de klant de machtiging gelezen heeft, of hij alles begrepen heeft en of er nog vragen zijn. Na dit gesprek brengen wij u van de uitkomst op de hoogte en verstrekken wij u in het vervolg de gewenste gegevens.

Waarom deze procedure?

SRK staat voor een uitstekende rechtsbijstandverlening, maar ook voor een goede service. Daarbij staat de wens van de klant centraal. Ook als het gaat om informatieverstrekking aan u, als intermediair. Onderdeel van de kwaliteit van onze dienstverlening is de zorgvuldigheid waarmee we met vertrouwelijke informatie omgaan.
Tot de service van SRK behoort onder meer dat wij voortdurend blijven monitoren of de afspraken die we met de klant hebben gemaakt, nog actueel zijn. Dat geldt ook voor de verstrekking van gegevens aan derden. Zodra wij denken dat de afspraken gewijzigd moeten worden, overleggen we daarover met de klant.

Open het machtigingsformulier

Veelgestelde vragen over machtiging


Voor alle juridische hulp