Kwaliteitscode en Keurmerk

Belang van de klant centraal

Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Heeft u een geschil waarbij uw rechtsbijstandverzekeraar u helpt? Wat kunt u dan verwachten van uw rechtshulpverlener? De verzekeraars hebben een ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’ opgesteld. Alle rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars werken volgens deze code. De code geldt ook voor de juridisch zelfstandige schaderegelingskantoren die namens een verzekeraar de rechtshulp geven. Hieronder staat in het kort wat deze kwaliteitscode inhoudt. De volledige tekst van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand kunt u hier nalezen. De onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars onderzoekt of de rechtsbijstandverzekeraars zich aan de ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’ houden.

Belang van de klant voorop

Uw rechtshulpverlener neemt altijd uw belang als uitgangspunt. Hij levert goede rechtshulp en gaat voortvarend te werk. Het is lang niet altijd nodig een geschil voor de rechter uit te vechten. Vaak kan een zaak al eerder worden opgelost. Maar als het nodig is, gaat uw rechtsbijstandverzekeraar een juridische procedure niet uit de weg. Uw rechtshulpverlener zal altijd alle mogelijkheden met u doornemen. U kunt erop vertrouwen dat uw rechtshulpverlener zorgvuldig omgaat met alle informatie die u hem geeft. Uw rechtshulpverlener rekent erop dat u hem ook de juiste informatie verstrekt.

Heldere informatie en communicatie

Alle informatie van uw rechtsbijstandverzekeraar is in begrijpelijke, niet-juridische taal geschreven. Op de website van uw rechtsbijstandverzekeraar staat nuttige informatie, zoals polisvoorwaarden en hoe u een klacht kunt indienen. Bent u het niet eens met de manier waarop uw rechtshulpverlener uw zaak gaat behandelen? Dan kunt u een second opinion
aanvragen. Dit wordt meestal de geschillenregeling genoemd. In sommige gevallen zal uw rechtsbijstandverzekeraar besluiten uw zaak uit te besteden aan een (externe) advocaat. Op de website van de rechtsbijstandverzekeraar staat in welke gevallen u dan zelf een advocaat kunt uitkiezen.

Wat doet de rechtshulpverlener?

Als u een zaak aanmeldt bij de rechtsbijstandverzekeraar, krijgt u uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie. Zodra de zaak in behandeling wordt genomen, wijst uw rechtsbijstandverzekeraar u een rechtshulpverlener toe. Deze rechtshulpverlener overlegt met u hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Daarbij wordt een aantal zaken vastgelegd. Hij spreekt met u af hoe het contact verloopt, bijvoorbeeld per e-mail. En binnen hoeveel tijd u een reactie krijgt. Ook zal hij aan u vragen wie hij eventueel nog meer mag informeren over uw zaak (bijvoorbeeld uw verzekeringsadviseur). Hij bespreekt welke acties hij gaat ondernemen en welke uitkomst u kunt verwachten. Alle afspraken worden in uw dossier vastgelegd.

Uw rechtshulpverlener houdt u altijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak. Hij behoudt het overzicht over de hele gang van zaken. Wordt de zaak overgedragen aan een andere rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat)? Dan zorgt hij ervoor dat de nieuwe rechtshulpverlener beschikt over het volledige dossier van uw zaak.

Goed opgeleide rechtshulpverleners

De rechtsbijstandverzekeraar zorgt ervoor dat alle rechtshulp wordt uitgevoerd door goed opgeleide rechtshulpverleners. Alle rechtshulpverleners krijgen doorlopend opleidingen en trainingen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het recht.

Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening

De rechtsbijstandverzekeraar onderzoekt regelmatig of de klanten tevreden zijn met de rechtshulp. Als dat nodig is onderneemt uw rechtsbijstandverzekeraar actie om de dienstverlening te verbeteren. De kwaliteit van de juridische dienstverlening en de klanttevredenheid staan voorop.

Klachtenprocedure

Bent u het niet eens met de manier waarop uw rechtshulpverlener uw zaak heeft behandeld?
Dan kunt u via de interne klachtenprocedure een klacht indienen bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Bent u van mening dat u schade heeft geleden door het toedoen van uw rechtsbijstandverzekeraar? Dan kunt u de rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk stellen voor deze schade. Lees hierover meer op de website van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk voor de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. Of een verzekeraar voldoet aan de eisen van het keurmerk wordt getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. 

Drie verzekeraars waar SRK voor werkt hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De dienstverlening van SRK voldoet daarom ook aan eisen van het Keurmerk. Dit laten wij regelmatig toetsen door de Stichting toetsing verzekeraars.
Meer informatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl


Voor alle juridische hulp