Nieuws

Winter is coming… Donderdag 1 maart 2018
Bent u voorbereid? De winter staat voor de deur, een uitgelezen moment om weer even stil te staan bij de gevaren van gladheid in het verkeer.
Bekijk artikel
Smartengeld bij letselschade Maandag 21 december 2015
Wie in Nederland letsel oploopt waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft recht op een vergoeding van de immateriële schade. Dat wordt ook wel het smartengeld genoemd. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval, mishandeling of medische fout. Hoe wordt de omvang van deze schade bepaald?
Bekijk artikel
Hoger beroep in bestuursrechtzaken wordt mogelijk gewijzigd Donderdag 17 december 2015
Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechter in het bestuursrecht kan in hoger beroep gaan. Voor een geslaagd hoger beroep dient een appellant (degene die in hoger beroep gaat) aan te tonen waarom de rechter tot een onjuist oordeel is gekomen.
Bekijk artikel
De Asscher-escape en de billijke vergoeding Woensdag 16 december 2015
Verstoorde arbeidsverhouding. Onder het huidige ontslagrecht mag een werkgever in beginsel alleen de arbeidsovereenkomst eenzijdig (laten) beëindigen als er sprake is van één (of meerdere) van de limitatief in de wet vermelde redelijke gronden, waaronder een verstoorde arbeidsverhouding.
Bekijk artikel
Terugvorderen bemiddelingskosten kan lonen! Dinsdag 24 november 2015
Sinds jaar en dag worden potentiële huurders geconfronteerd met het (dringende) verzoek om bemiddelingskosten te voldoen. Deze moeten worden betaald aan bemiddelingskantoren voordat over kan worden gegaan tot de huur van een woning. Huurders worden op deze wijze geconfronteerd met onvoorziene kosten, voor diensten die zij niet hebben aangevraagd.
Bekijk artikel
Kopen vanuit je luie stoel: een veilige keus? Dinsdag 3 november 2015
Op de website leek de lamp toch wat mooier dan in het echt. Na wat wikken en wegen stuur je na 10 dagen de lamp retour. De verkoper weigert het geld terug te betalen. Koop is koop en bovendien bent u te laat geweest met terugsturen, zo stelt hij. Wie staat er in zijn recht?
Bekijk artikel
Geregelde ontbinding nog steeds mogelijk? Dinsdag 27 oktober 2015
Ook als een werkgever en een werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, is het soms in het belang van beide of één van de partijen om de arbeidsovereenkomst formeel te laten ontbinden door de rechter in een ontslagprocedure.
Bekijk artikel
Ernstig verwijtbaar handelen van werknemer Dinsdag 20 oktober 2015
De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft op verschillende plekken in het ontslagrecht het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ geïntroduceerd. Zo dient er sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, wil de werknemer – naast een transitievergoeding – recht hebben op een billijke vergoeding.
Bekijk artikel
De eerste billijke vergoeding onder de WWZ Donderdag 15 oktober 2015
De oude ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule is door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 afgeschaft en vervangen door de – veel lagere - transitievergoeding. Voor de hoogte van de transitievergoeding maakt het niet uit of de werkgever een (ernstig) verwijt kan worden gemaakt, wat wel van invloed was op de hoogte van de oude ontslagvergoeding.
Bekijk artikel
Wilt u ook uw oude vakantiedagen claimen? Woensdag 14 oktober 2015
Misschien heeft u er al iets van meegekregen in de media. De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 een uitspraak gedaan, die het voor langdurig zieke medewerkers mogelijk maakt om vakantiedagen vergoed te krijgen van de Staat.
Bekijk artikel
Parkeersensoren bij het rijexamen! Handig of niet? Dinsdag 29 september 2015
Vanaf 2016 mag je als examenkandidaat gebruik maken van advanced driver assist systems (ADAS). Denk hierbij aan parkeersensoren, dodehoek-waarschuwingen, lane assist, achteruitrijcamera’s enzovoort. Al die handige gadgets zitten tegenwoordig standaard of tegen bijbetaling op nieuwe auto’s.
Bekijk artikel
Vluchtvertraging: Arrest EU Hof van Justitie in door SRK aangespannen civiele procedure Donderdag 24 september 2015
Een klant van SRK had te maken met een vluchtvertraging van 29 uur. Een van de motoren van het toestel startte niet vanwege gebrekkige brandstoftoevoer. De oorzaak was volgens de luchtvaartmaatschappij gelegen in twee voortijdig defecte onderdelen. De fabrikant had niet op dit risico gewezen.
Bekijk artikel
Advies aan huurders: vraag WOZ-waarde woning op! Donderdag 13 augustus 2015
De woonbond adviseert huurders om voortaan de WOZ-waarde van de huurwoning op te vragen.
Bekijk artikel
Erfrecht: afhandelen buitenlandse erfenis vereenvoudigd! Donderdag 13 augustus 2015
Een buitenlandse erfenis of een erfenis met bestanddelen in het buitenland levert vaak hoofdbrekens op. Ook voor de betrokken juristen.
Bekijk artikel
Permanent wonen op een camping: mag dat? Dinsdag 4 augustus 2015
De rust, de ruimte, het vakantiegevoel en de - op het eerste oog - relatief lagere kosten kunnen u doen besluiten om op een vakantiepark een huisje of caravan te kopen. Of u wilt permanent gaan wonen in een chalet. Niet om daar een aantal weken per jaar te verblijven en/of het af en toe te verhuren maar om er - op termijn - te gaan wonen.
Bekijk artikel
Misbruik handelsnaam? Donderdag 23 juli 2015
Regelmatig doet zich de vraag voor of een onderneming in zijn belangen wordt geschaad, omdat een andere onderneming zijn (handels) naam of een daarop gelijkende naam gebruikt.
Bekijk artikel
Verkeersboetes: Saaie cijfers, goed nieuws! Of niet? Dinsdag 14 juli 2015
Als je de cijfers ziet schrik je wel even, maar toch moeten we het zien als goed nieuws: er zijn in de eerste 4 maanden van het jaar minder verkeersboetes uitgedeeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar!
Bekijk artikel
Reisadvies Griekenland Donderdag 2 juli 2015
Het is op dit moment erg onrustig in Griekenland, toch is het een favoriet vakantieland voor veel Nederlanders. Maar is het nog wel verstandig om af te reizen?
Bekijk artikel
Vakantie: hoe zit dat eigenlijk met mijn werk? Dinsdag 30 juni 2015
Bijna iedereen kijkt er altijd reikhalzend naar uit. Vakantie! Even een weekje er tussenuit, naar het strand of drie weken naar de camping. Vooral de zomervakantie zorgt nogal eens voor misverstanden en vragen: hoe lang mag ik met vakantie, hoe ver van te voren moet ik mijn aanvraag doen, mag mijn werkgever die weigeren en moet ik het melden als ik ziek word in het buitenland?
Bekijk artikel
Second opinion bedrijfsarts Donderdag 25 juni 2015
Het kabinet wil de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. Wat gaat dat betekenen voor u als werknemer?
Bekijk artikel
Vliegen met drones in een woonwijk, mag dat? Donderdag 18 juni 2015
Alles wat je op afstand kunt besturen is een drone. Hier vallen niet alleen vliegtuigjes onder, maar bijvoorbeeld ook auto’s en bootjes. Zelfs de op afstand bestuurbare robot die de Explosieve Opruimingsdienst gebruikt bij het onschadelijk maken van een oude vliegtuigbom! Iedereen heeft er een mening over, maar wie weet precies wat wel en niet mag? Hopelijk maakt dit artikel veel duidelijk.
Bekijk artikel
Massaal ontslag van uitzendkrachten in verband met invoering transitievergoeding Donderdag 11 juni 2015
Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wet werk en zekerheid (WWZ) gefaseerd ingevoerd. Eén van de uitgangspunten die aan deze wet ten grondslag liggen, is de verbetering van de rechtspositie van flexwerkers, zoals werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en uitzendkrachten.
Bekijk artikel
Jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt Dinsdag 9 juni 2015
Jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt, stellen belangenbehartigers van huurders. SRK kan u bijstaan in een bezwaarprocedure tegen de verhoging.
Bekijk artikel
Aankomende wijzigingen in de WW Vrijdag 5 juni 2015
Vanaf 1 juli 2015 zullen er door de Wet werk en zekerheid een aantal regels in de WW veranderen. Deze regels gelden voor personen die vanaf 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering ontvangen. Daarnaast zal de duur van de WW-uitkering vanaf 1 januari 2016 verkort worden en zal de wijze van opbouw van WW-rechten wijzigen.
Bekijk artikel
Nog geen definitieve oplossing in de woekerpoliszaken Donderdag 7 mei 2015
Op 29 april 2015 is de langverwachte uitspraak gedaan door het Europese Hof over de informatieverplichting van de verzekeraar bij het afsluiten van een beleggingsverzekering.
Bekijk artikel
Uitkering en bijverdienen via Marktplaats? Pas op! Dinsdag 14 april 2015
Ontvangt u een uitkering van het UWV of van de gemeente en verdient u regelmatig wat bij door spullen via Marktplaats.nl te verkopen? Vergeet dan niet om dit aan het UWV of de gemeente door te geven.
Bekijk artikel
Vliegticketgaranties Woensdag 8 april 2015
Als reiziger kun je te maken krijgen met het faillissement van een luchtvaartmaatschappij, al is die kans niet groot. In hoeverre ben je hiertegen beschermd? In de praktijk blijkt er een lacune in de rechtsbescherming van de passagier te zitten.
Bekijk artikel
Toch vergoeding na ontslag via UWV Werkbedrijf Donderdag 26 maart 2015
Een automonteur met een zeer lang dienstverband viel uit met rugklachten. Na bijna 104 weken ziek te zijn geweest, werd hij door het UWV en de bedrijfsarts weer volledig arbeidsgeschikt verklaard.
Bekijk artikel
Geldigheid van het deskundigenoordeel: de werkgever mag geen doktertje spelen! Donderdag 19 maart 2015
In geval van een ziekmelding door een werknemer dient de werkgever door een bedrijfsarts vast te laten stellen of er sprake is van ziekte op grond waarvan de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.
Bekijk artikel
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Donderdag 19 maart 2015
Op 1 januari 2015 is (een deel van) de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. In dit artikel wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke wijzigingen van het arbeidsrecht die het gevolg daarvan zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 zal gelden, omdat die nu al een belangrijke rol speelt in de praktijk.
Bekijk artikel
Omgang grootouders en kleinkinderen bij echtscheiding Woensdag 4 maart 2015
Bij echtscheidingen vallen de kinderen soms tussen wal en schip. Beide ouders willen het beste voor de kinderen, alleen kunnen de ouders het niet altijd eens worden over wát nu het beste voor hen is.
Bekijk artikel
Bestuursorgaan te laat? Een ingebrekestelling is snel gemaakt! Dinsdag 17 februari 2015
Wanneer u van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente, een besluit wenst, is dat orgaan gebonden aan een termijn waarbinnen op uw aanvraag moet worden beslist. De lengte van die termijn hangt af van het soort besluit dat u wenst.
Bekijk artikel
Pgb problematiek Woensdag 4 februari 2015
Waarschijnlijk heeft u in de media ook vernomen dat er veel problemen zijn rondom het persoonsgebonden budget.
Bekijk artikel
Loon inleveren? Donderdag 29 januari 2015
Onlangs heeft het bekende warenhuisconcern V&D al haar 5.000 werknemers verzocht om 5,8 % van hun loon in te leveren. Dat loonoffer is volgens V&D noodzakelijk ‘om te kunnen concurreren met nieuwe aanbieders en de groeiende onlinemarkt’.
Bekijk artikel
RDDF plaatsing in het Primair Onderwijs Woensdag 21 januari 2015
In het primair onderwijs kent men het zogeheten Risicodragend Deel van Formatie (RDDF). Indien gedwongen ontslag onontkoombaar is kan een werkgever de met ontslag bedreigde werknemers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) plaatsen.
Bekijk artikel
40.000 Valse Kentekenplaten en de gevolgen… Woensdag 21 januari 2015
Niemand zit op een bekeuring te wachten, een bekeuring terwijl je zeker weet dat je onschuldig bent is nog vervelender.
Bekijk artikel
Gevolgen afkoop ouderdomspensioen Dinsdag 20 januari 2015
Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Met deze wet kan onder bepaalde voorwaarden het ouderdomspensioen worden afgekocht voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Bekijk artikel
WMO 2015 Dinsdag 6 januari 2015
Afschaffing huishoudelijke hulp? ​In 2015 gaat de nieuwe WMO van start. In de oude WMO was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp vergoed te krijgen.
Bekijk artikel

Voor alle juridische hulp