Vakantie: hoe zit dat eigenlijk met mijn werk?

Bijna iedereen kijkt er altijd reikhalzend naar uit. Vakantie! Even een weekje er tussenuit, naar het strand of drie weken naar de camping. Vooral de zomervakantie zorgt nogal eens voor misverstanden en vragen: hoe lang mag ik met vakantie, hoe ver van te voren moet ik mijn aanvraag doen, mag mijn werkgever die weigeren en moet ik het melden als ik ziek word in het buitenland?

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

De wet bepaalt dat een werknemer over ieder jaar tenminste vier keer de arbeidsduur aan vakantiedagen opbouwt. Dus bijvoorbeeld een werknemer die drie dagen per week acht uur per dag werkt, bouwt tenminste twaalf dagen op, iemand die vijf dagen werkt twintig dagen. Maar: in veel CAO’s, bedrijfsregelingen en individuele arbeidsovereenkomsten staat vaak een hoger aantal. Rond de vijfentwintig vakantiedagen voor een fulltimer is het meest gebruikelijk, soms zelfs wat meer.

Aanvraag en opname vakantie

Vakantiedagen zijn nutteloos als je ze niet kunt opnemen. Daarom staat in de wet dat de werkgever verplicht is de werknemer ieder jaar de gelegenheid te geven het wettelijk deel aan vakantie op te nemen. Dat is dus tenminste vier keer de arbeidsduur. Anders dan vaak wordt gedacht stelt de werkgever de vakantie vast, maar die moet dat ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer’ doen.

Gewichtige redenen om vakantie aanvraag af te wijzen

Let op: er kunnen ‘gewichtige redenen’ zijn om dat af te wijzen. De werkgever heeft na de schriftelijke aanvraag van de werknemer twee weken de tijd om hierop een beroep te doen. Doet hij dat niet, dan staat de vakantie vast. Wijst hij het verzoek af, dan moet de werkgever daarna alsnog de gelegenheid geven de vakantie op te nemen.

Mag mijn werkgever mijn vakantieaanvraag weigeren?

Adder onder het gras is dat de werkgever na overleg met de werknemer een al vastgestelde vakantie kan wijzigen. Ook hier geldt: alleen in geval van ‘gewichtige redenen’. Er moet dan wel schade-vergoeding (annuleringskosten) worden betaald, soms zelfs immateriële schadevergoeding.

Wat die gewichtige redenen zijn, omschrijft de wet helaas niet. In de rechtspraak komt bijvoorbeeld aan de orde een situatie die leidt tot een ‘ernstige verstoring van de bedrijfsvoering’. Denk aan plotselinge en onverwachte piekdrukte die moet worden opgevangen, meerdere collega’s die in korte tijd zijn vertrokken. Of: een vervanger die onverwacht en langer ziek is.

Op tijd advies inwinnen

Al met al zijn het best wel ingewikkelde regels, waarbij de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst vaak weer andere regels dan de wet kent. Bovendien: wat zijn nu wel en niet gewichtige redenen ?
In geval van twijfel of onenigheid is het dan ook verstandig op tijd advies in te winnen. 

Lees in ieder geval goed wat in uw arbeidsovereenkomst staat en pak de CAO als die van toepassing is. Bijna alle CAO’s van Nederland staan overigens tegenwoordig op internet.

 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp