Het bindend studieadvies: is daar wat tegen te doen?

Ieder jaar wordt een groep studenten geconfronteerd met een negatief bindend studieadvies. Hoge scholen en universiteiten kunnen studenten van hun opleiding verwijderen als de voortgang van hun studie niet naar de wens van de onderwijsinstelling is. De gevolgen voor deze studenten zijn groot. Zij kunnen dan niet verder studeren bij de opleiding van hun keuze, verliezen veelal een jaar tijd en studiefinanciering. Daarnaast valt het toekomstbeeld dat zij voor ogen hadden vaak in duigen.

Onderwijsinstellingen en het bindend studieadvies

Uit een reeks van uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs volgt dat er nogal wat onderwijsinstellingen zijn doorgeslagen op het gebied van bindend studieadvies. De onderwijsinstellingen zijn zo streng geworden met het geven van het bindend studieadvies dat zij de wet overtreden. 

Studieadvies mag één keer worden gegeven!

Zo zijn er onderwijsinstellingen die studenten informeren dat zij na het eerste jaar voldoende studiepunten hebben behaald om verder te mogen naar het tweede jaar van de opleiding. Zij moeten van de onderwijsinstelling dan wel in het tweede studiejaar de rest van de propedeuse afmaken. Die voorwaarde mag echter niet worden gesteld bij het advies. 
Het College oordeelt dat de onderwijsinstellingen slechts één kans hebben het advies te geven. Als studenten na het eerste jaar te horen krijgen dat zij verder mogen met de opleiding, dan gelden daar geen nadere voorwaarden voor. (zie uitspraken: 25 augustus 2014 zaaknummer: 2014/022 en 16 november 2015 zaaknummer: 2015/003,

Onderwijsinstellingen hardleers

Veel onderwijsinstellingen hebben de regels voor het bindend studieadvies inmiddels aangepast naar aanleiding van de uitspraken van de onderwijsrechters. Helaas echter niet allemaal. Sommige onderwijsinstellingen zijn hardleers en blijven studenten wegsturen als zij hun propedeuse in het tweede jaar niet hebben behaald. SRK Rechtsbijstand zou dan namens de student binnen zes weken beroep kunnen instellen tegen dit besluit. Dan moet het College van Beroep voor de Examens (Cobex) ernaar kijken. Het Cobex is een onafhankelijke commissie die de besluiten van de examencommissie toetst. Een voorbeeld bij het Cobex is dat een student ten onrechte niet is uitgenodigd voor een gesprek alvorens een bindend studieadvies wordt verstuurd. De reglementen van een onderwijsinstelling moeten tot een dergelijk gesprek verplichten. Een student krijgt dan de mogelijkheid om toe te lichten welke omstandigheden verband houden met het niet behalen van het vereiste aantal studiepunten.

Onderwijsrechter

Als ook het Cobex oordeelt dat je van de opleiding moet vertrekken, kan een student naar de onderwijsrechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs stappen. Daar moet de student dan een voorlopige voorziening vragen om ingeschreven te blijven voor de opleiding. Als de onderwijsrechters de lijn van de eerdere uitspraken doorzetten, is er een goede kans dat de rechtszaak wordt gewonnen. Voor andersoortige besluiten hebben verschillende onderwijsinstellingen een Geschillenadviescommissie ingesteld (Gac).

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kan SRK u behulpzaam zijn bij het voeren van een dergelijke procedure. Neem gerust contact met ons op. Er wordt dan gekeken of een beroepsprocedure voor u kans op succes heeft.

 


Melanie de Boer schreef ook:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp