Gluren bij de buren

De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij is inmiddels voor een ieder natuurlijk een bekend gegeven. Een fenomeen dat daarmee sterk verband houdt, is het in toenemende mate door burgers plaatsen van bewakingscamera’s (webcams) in en rondom de woning. Reuze handig toch, via de computer of een app op de smartphone je eigen huis in de gaten houden?

Men is tegenwoordig ook niet meer verbaasd dat het plaatsen van webcams meer en meer leidt tot geschillen tussen burgers. Immers, wat mag wel en wat mag niet? Big Brother in de vorm van de overheid is soms al dichterbij dan veel mensen lief is. En als de directe buren dan ook nog eens een camera plaatsen, bekruipt bij menigeen het gevoel dat er van privacy geen sprake meer is. Maar is dat altijd terecht?

Ongenodigde gasten

Zo belandde ook één van onze klanten in een geschil met hun directe buren. Aangezien onze klant bij zijn vorige woning reeds slachtoffer was van inbraak, besloot hij om bij zijn nieuwe woning een camera te plaatsen aan de achtergevel onder de dakgoot. Op deze manier kan hij zijn gehele tuin, auto op de parkeerplaats en het platte dak van zijn aanbouw (die als gemakkelijke opstap voor eventuele ongenodigde gasten kon dienen om de bovenetage te bereiken) prima in de gaten houden. Deze camera had echter wel een brede kijkhoek en waarmee ook een aanzienlijk deel van de tuin van de buren kon worden bekeken. 

Deels zwart scherm

Los van het feit dat onze klant helemaal niet geïnteresseerd was in het reilen en zeilen bij de buren, had hij gebruik gemaakt van een technische mogelijkheid die de camera bood. Dat was het afblokken van het scherm (overigens een erg minutieuze klus waarmee de klant uren bezig was geweest). Op deze wijze was uiteindelijk enkel nog een snippertje van de tuin van de buren te zien en voor het overige was het beeld daar zwart gemaakt. Desalniettemin vonden de buren dit onvoldoende en vonden zij dat de camera in zijn geheel moest worden verwijderd, aangezien de mogelijkheid nog steeds aanwezig was dat zij door onze klant werden bekeken.
Kortom, hier kwamen de kersverse buren niet uit en het duurde dan ook niet lang voordat een advocaat zich namens de buren meldde. Deze dreigde met een juridische procedure als onze klant de camera niet zou verwijderen, anders zouden alle kosten op onze klant worden verhaald. 

Aanleiding

Dit was voor onze klant aanleiding om de zaak bij SRK Rechtsbijstand aan te melden en waarbij hij ondersteuning kreeg van een gespecialiseerde advocaat. Deze toetste de zaak aan de actuele jurisprudentie en de conclusie was dat onze klant zeker een sterke zaak had en dat de buren er wel erg met een gestrekt been in gingen. Nader overleg met de buren hierover mocht niets baten en zij hebben uiteindelijk een kort geding tegen onze klant aangespannen. 

‘Korte metten’ door rechter

De zaak diende vervolgens bij de kortgeding rechter en de door SRK gemaakte juridische inschatting van de zaak bleek juist. De rechter was niet gevoelig voor de argumenten van de buren en maakte korte metten met hun standpunt. Samen met ons was de rechter van mening dat je bespied wanen iets heel anders is dan ook daadwerkelijk bespied worden. Zo motiveerde de rechter zijn vonnis dat er op dit moment geen sprake was van een serieuze en concrete inbreuk op de privacy van de buren. Ook gelet op het gegeven dat hij het beeld heeft afgeplakt, zag de rechter hierin een extra argument om de vordering van de buren af te wijzen. Er was geen aanwijzing dat onze klant zich in de toekomst anders zou gedragen. Onze klant heeft het recht om zijn eigendommen te beschermen. 

Uiteraard moet elk geval op zich worden beoordeeld, echter deze uitspraak volgt wel de hoofdlijn,  zoals deze zich in de laatste jaren in de rechtspraak heeft ontwikkeld. Deze hoofdlijn houdt in: met een eigen camera de eigen woning beveiligen is toegestaan, mits er geen directe inbreuk is op de privacy van de buren.

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en kijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 


Andere nuttige informatie over Buren

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp