Incassobureaus: wat mogen zij wel en niet doen?

U hebt een rekening om welke reden dan ook niet betaald. Tot uw schrik ontvangt u vervolgens een brief van een incassobureau met zeer dreigende taal. Ook is de vordering enorm verhoogd. Mag dat wel? En mag het incassobureau u dagvaarden? Wat zijn de regels van een incassobureau? Wat een incassobureau wel en niet mag doen, zal ik hieronder uitleggen.

Incassobrief

U hebt een rekening om welke reden dan ook niet betaald. Tot uw schrik ontvangt u vervolgens een brief van een incassobureau met zeer dreigende taal. Ook is de vordering enorm verhoogd. Mag dat wel? En mag het incassobureau u dagvaarden? Wat een incassobureau wel en niet mag doen, zal ik hieronder uitleggen.

Wat mag een incassobureau doen om openstaande vorderingen te incasseren?

Een incassobureau is niets meer en niets minder dan een kantoor dat door een schuldeiser wordt ingeschakeld om een niet-betaalde factuur te incasseren. Stelt u zich voor dat u een factuur van T-Mobile niet hebt betaald. T-Mobile stuurt u dan aansluitend nog een aantal aanmaningen. Hebt u de factuur daarna nog steeds niet betaald, dan kan T-Mobile ervoor kiezen de factuur over te dragen aan een incassobureau. Zo een bureau heeft dan feitelijk geen andere bevoegdheden dan T-Mobile zelf. Zij mogen u brieven en e-mailberichten sturen en/of bellen om u ertoe te bewegen de factuur te voldoen.

Buitengerechtelijke kosten

Bovenop het factuurbedrag mogen extra kosten in rekening worden gebracht. Hoe hoog deze extra kosten (ook wel buitengerechtelijke incassokosten genoemd) maximaal mogen zijn, is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Per 1 juli 2012 is bepaald hoeveel een schuldeiser c.q. een incassobureau bij u in rekening mag brengen aan incassokosten als u een factuur niet hebt betaald. Deze kosten bedragen minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00. De hoogte van het incassobedrag is afhankelijk van de hoogte van de factuur. In de wettelijke bepalingen is ook vastgelegd vanaf welk moment de incassokosten in rekening mogen worden gebracht.

Nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt met het betalen van de factuur (omdat de overeengekomen betaaltermijn is verstreken), moet de schuldeiser eerst een aanmaningsbrief verzenden waarin een betalingstermijn van veertien dagen wordt geboden om de vordering alsnog te voldoen.

Incassobureau regels

Deze brief moet ook vermelden wat de gevolgen zijn als er niet wordt betaald; namelijk dat er buitengerechtelijke kosten in rekening zullen worden gebracht (en hoe hoog deze kosten zijn). Tevens kan de schuldeiser dan de wettelijke rente aankondigen. Naast deze buitengerechtelijke incassokosten (en eventuele wettelijke rente) mag het incassobureau geen andere kosten bij u in rekening brengen.

(Nep)dagvaardingen

Vaak horen wij verhalen dat klanten nepdagvaardingen ontvangen. Die nepdagvaardingen worden door incassobureaus gezonden om u als klant onder druk te zetten en zo alsnog te dwingen de factuur te betalen. Als u de factuur ook daadwerkelijk verschuldigd bent, is het uiteraard altijd goed het bedrag zo snel mogelijk te betalen.

Incassobureau dreigt met dagvaarding

Een incassobureau kan en mag echter geen dagvaardingen uitbrengen; dit kan en mag alleen een gerechtsdeurwaarder doen. Incassobureaus kunnen wellicht wel dagvaardingen opstellen, maar het uitbrengen van deze dagvaardingen is enkel voorbehouden aan gerechtsdeurwaarders.

Betalingsregeling met het incassobureau?

Is de vordering terecht, dan adviseren wij u uiteraard het bedrag zo snel mogelijk te betalen. Kunt u dat niet, neemt u dan in ieder geval contact op met de schuldeisers of het incassobureau om te bekijken of zij bereid zijn met u een betalingsregeling te treffen. Daarmee kunt u mogelijk voorkomen dat er extra kosten bijkomen. Is de vordering onterecht, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de schuldeiser en leg uit waarom u het niet eens bent met de vordering. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering dan is dat ook het moment om  de zaak te melden.

Hoogte incassokosten

Het is altijd goed te beoordelen of de hoogte van de incassokosten wel juist is. Ook al is de vordering terecht, als de incassokosten te hoog blijken te zijn (en niet conform de hiervoor genoemde wettelijke bepaling zijn berekend), dan kan het bedrag aan incassokosten naar beneden worden bijgesteld.

Berekenen van de hoogte van de incassokosten

Via incassokostenberekenen.nl kunt u zelf berekenen welke incassokosten er berekend mogen worden over een openstaande factuur.

Incassobureau niet betalen?

Bent u het niet eens met de factuur of aanmaning die u hebt ontvangen en hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met ons. SRK kan voor u beoordelen of u tegen de factuur of aanmaning verweer kunt voeren en of wij u hierbij kunnen helpen.


Wilt u meer weten over incassobureaus?

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp