Direct een andere baan, toch een transitievergoeding

Ook de werknemer die direct na zijn ontslag aansluitend ander werk heeft, kan aanspraak maken op een transitievergoeding. Een eventuele wachtgeldregeling is dan niet van toepassing.

Recht op een transitievergoeding

In beginsel heeft de werknemer die 24 maanden of langer in dienst is bij zijn werkgever en wordt ontslagen, recht op een transitievergoeding. De vraag is of een werknemer die na zijn ontslag direct ander werk heeft en dus niet werkloos wordt, ook aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

Als in die situatie ook een cao van toepassing is waarin een wachtgeldregeling is opgenomen, is het daarnaast de vraag of die regeling in de weg staat aan het recht op een transitievergoeding. In het zogenaamde Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding is namelijk als uitgangspunt opgenomen dat dubbele betaling moet worden voorkomen en een werkgever dus niet én een transitievergoeding én een wachtgelduitkering hoeft te betalen.

De arbeidsovereenkomst van een klant van SRK, die werd bijgestaan door mr. H.D. van Duijvenbode (advocaat bij SRK), eindigde met ingang van 1 augustus 2015.
Volgens de toepasselijke Cao-VO gold een wachtgeldregeling, bestaande uit een aanvulling op een WW-uitkering. 

Transitievergoeding en nieuwe baan

De klant had al snel een nieuwe baan gevonden en was op 1 augustus 2015 elders in dienst getreden. De oude werkgever wilde geen transitievergoeding betalen en stelde zich op het standpunt dat er een wachtgeldregeling in de Cao is opgenomen, het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van toepassing is en derhalve geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Ook stelde de werkgever zich op het standpunt dat niet uit te sluiten is dat het recht op wachtgeld in de toekomst zal herleven.

Mr. Van Duijvenbode had zich op het standpunt gesteld dat het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding niet van toepassing is, omdat - om voor wachtgeld in aanmerking te komen - vereist is dat recht bestaat op WW. En als je aansluitend ander werk hebt voor de volle arbeidsomvang, heb je geen recht op WW, en dus geen recht op wachtgeld en van dubbele betaling kan dan ook geen sprake zijn. Ook zou een situatie van herleving volgens SRK hier nimmer aan de orde kunnen zijn. 

De rechter stelde de klant van SRK in het gelijk en oordeelde dat de werkgever een transitievergoeding aan hem moet betalen.

Uitspraak

Uit de uitspraak volgt onder meer dat een werknemer die direct aansluitend ander werk heeft, ook recht heeft op een transitievergoeding (ondanks het feit dat hij niet werkloos is geworden) en het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding in een dergelijk geval niet van toepassing is.

Als u op deze link klikt, kunt u de gehele - geanonimiseerde - uitspraak lezen.


Andere artikelen van Jochem Grashuis:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp