Onderzoek naar arbeidsongevallen

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) . Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport van 1 januari 2016 van de Inspectie SZW.

Ongevalsdag 

De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Een sector met een omvang van 740.000 banen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen. Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben naar verhouding vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. De arbeidsongevallen zelf vinden het vaakst plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur, en vooral in de maanden september, oktober en november.

De sectoren 

Voor de sectoren met de meeste arbeidsongevallen, de bouw en industrie, is onderzocht of er verschillen in oorzaken bestaan tussen arbeidsongevallen aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. Deze vergelijking heeft geen verschillen aangetoond. In de horeca vallen de meeste slachtoffers in het weekend. Voor de sector cultuur, sport en recreatie is de ‘ongevalsdag’ de woensdag. In de landbouw, bosbouw en visserij vallen juist de meeste slachtoffers op maandag en dinsdag. 

Het aantal Slachtoffers 

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen ligt in de jaren 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Maar ook kan het zijn dat het hogere aantal meldingen komt doordat de boete voor het niet melden van een meldingsplichtig ongeval sinds 1 januari 2013 is verhoogd tot maximaal 50.000,- euro. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding hoog, te weten 74. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. 

Vanuit onze praktijkervaring kunnen wij de bevindingen uit de ongevalsanalyse door de Inspectie SZW bevestigen. Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen, gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar. De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen ernstig zijn. Wilt u meer weten over dit onderwerp? De juristen en advocaten van de sector Letsel  & Verkeer van SRK Rechtsbijstand adviseren u graag over uw verhaalsmogelijkheden. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/19/onderzoek-bevestigt-arbeidsongevallen-meestal-tussen-9-en-11-en-tussen-15-en-16-uur 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp