De winter nadert: heb ik bij onwerkbaar weer recht op loon of WW?

In het geval van een strenge winter kunnen de weersomstandigheden zodanig zijn dat werknemers niet kunnen werken. Het kan dan niet zo zijn dat de werknemer als gevolg daarvan zonder inkomsten zit. In principe behoort de werkgever het loon gewoon door te betalen, aangezien vorst en andere weersomstandigheden tot het normale bedrijfsrisico horen.

WW-uitkering in plaats van loon

In sommige gevallen kan een werknemer recht hebben op een WW-uitkering in plaats van loonbetaling. In die gevallen kan dan een WW-uitkering bij het UWV worden aangevraagd. Dit kan gebeuren als de weersomstandigheden extreem zijn en langdurig aanhouden. Dan wordt er een punt bereikt dat niet langer als normaal bedrijfsrisico wordt beschouwd. Het gaat dan om een situatie die in redelijkheid niet meer voor rekening van de werkgever komt. In dat geval kan een werknemer recht hebben op een tijdelijke WW-uitkering voor de periode dat de extreme weersomstandigheden duurt. 

Onwerkbaar weer

Naast het bovenstaande kunnen werkgever en werknemer afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat er geen loonbetalingsplicht voor de werkgever bestaat bij onwerkbaar weer. In dat geval heeft de werknemer recht op WW-uitkering voor de periode dat er vanwege de weersomstandigheden niet gewerkt kan worden. De uitsluiting van de loonbetalingsplicht kan overigens slechts in de eerste zes maanden en alleen als dit schriftelijk is afgesproken. Deze zes maanden kunnen zelfs langer worden als dit in een cao is toegestaan. In verschillende cao’s zijn afspraken gemaakt over de gevolgen van onwerkbaar weer. 

Contract en cao

Indien u te maken krijgt met onwerkbaar weer, wordt er aangeraden om goed te kijken wat in uw arbeidsovereenkomst staat en of op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, en welke afspraken daarin staan. Wilt u meer weten hierover? Dan kunt u contact met ons opnemen.


Andere artikelen over dit onderwerp:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp