Overlast van open haarden en houtgestookte kachels

Er zijn nogal wat mensen die genieten van het stoken van een open haard of een allesbrander. Buren die in de rook zitten, kunnen daar echter hinder van ondervinden. De vraag is of iets aan de overlast te doen is. Het schijnt dat een op de vijf woningen een open haard of houtkachel heeft. Er zijn dus veel mensen die een buur hebben met een open haard of een houtkachel. Of hiervan overlast wordt ervaren, is afhankelijk van verschillende factoren.

Factoren overlast

Wordt de open haard of houtkachel zo nu en dan of iedere dag gebruikt? Is de schoorsteen in orde? Wordt goed gedroogd hout gestookt of verdwijnt sloophout of afval in de open haard of houtkachel? Wordt bij het aanzetten van de open haard of houtkachel rekening gehouden met eventuele mist of windstil weer? Hoe is het gesteld met de gezondheid van de degene die in de rook zit? En – zeker niet onbelangrijk – hoe is de relatie met de buren

Samen afspraken maken

Indien u goed met de buren overweg kunt, zal om begrip vragen voor ondervonden overlast mogelijk moeten zijn. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over de vermindering van rook of stank die uw woning binnenwaait of waardoor buiten zitten op een zonnige dag weer een mogelijkheid wordt. Indien de stokende buren bereid zijn rekening met u te houden, loopt de kwestie goed af.

Als de stokende buren echter niet bereid zijn rekening met u te houden, dan kan hulp van buitenaf worden ingeroepen. U kunt hierbij denken aan (een vorm van) buurtbemiddeling of bijstand van de rechtshulpverleners van SRK*. Het is in dat geval nuttig vanwege de bewijslast een logboek bij te houden van data en tijden dat de overlast wordt ervaren.

Rol van de GGD en de gemeente

Wanneer rook serieuze gezondheidsklachten oplevert, kan de GGD worden ingeschakeld. De meeste mensen die overlast ondervinden, schakelen echter de gemeente in. SRK* kan u daarin bijstaan, door een verzoek om handhaving bij het College in te dienen. De gemeente kan controleren of het gebruik van de open haard of houtkachel voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 7:22 van het Bouwbesluit en de betreffende Algemeen Plaatselijke Verordening. In artikel 7:22 van het Bouwbesluit staat dat de gemeente kan optreden wanneer op een hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid.

Stookverbod houtkachel

Gemeenten kunnen bij aantoonbare overlast een geheel of gedeeltelijk stookverbod opleggen. Dit is geen gemakkelijke weg. De rechtshulpverleners van SRK* kunnen u daarin bijstaan door bijvoorbeeld namens u bezwaar aan te tekenen, indien de gemeente onterecht niet wil handhaven.

Rol van de civiele rechter

Als het niet lukt om via de GGD of de gemeente de rookoverlast die buren veroorzaken tegen te gaan, kan in het uiterste geval een procedure bij de civiele rechter worden opgezet. De rechter zal in dat geval beoordelen of het stookgedrag onrechtmatige hinder in de zin van artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. Op grond van het bepaalde in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek, is het namelijk niet toegestaan op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen zoals door het verspreiden van stank, roet of walm.

De rechter zal echter niet snel oordelen dat sprake is van onrechtmatige hinder. Deze weg dient derhalve uitsluitend te worden bewandeld indien alle minnelijke opties zijn uitgeput. Kortom: een goede buur is beter dan een verre vriend en een oplossing in der minne biedt vaak het beste resultaat.
 

*Meer informatie
Als u meer wilt weten over dit onderwerp, biedt internet een uitkomst. Op de website www.netwerkhoutrook.nl is veel informatie te vinden. Mocht u meer advies willen hebben dan kunt u bellen met ons Front-office dat u kunt bereiken via
079 -3303181. Het is dan handig om uw polisnummer bij te hand te houden.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp