Schade-app

Momenteel wordt de Schade-app uitgerold over Nederland. Wat is de Schade-app en hoe werkt deze? En zijn er aandachtspunten bij het gebruik? Op deze vragen geef ik hieronder antwoord.

Wie zitten er achter de Schade-app en wat is het doel?

De Schade app is onder andere tot stand gekomen door het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, de Politie, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het doel is om de uitwisseling van gegevens en de omstandigheden rond de toedracht van een aanrijding duidelijker en beter vast te leggen, zodat de schadeafwikkeling vlotter kan verlopen. Dit is ter vervanging van het papieren Europees schadeaangifteformulier. De papieren versie kent gebreken. Zo wordt het te vaak niet volledig ingevuld, niet goed ingevuld en/of niet ondertekend door partijen of heeft niemand het bij zich.

Hoe werkt het in de praktijk?

Minstens één van de betrokkenen moet een goed werkende smartphone bij zich hebben (opgeladen, voldoende beltegoed enz.). Ook één van de andere(n) moet een mobiele telefoon bij zich hebben, maar dat hoeft dan niet persé een smartphone te zijn. Op het moment dat er een ongeval plaats heeft gehad, moet de smartphone-gebruiker de Schade-app aantikken of via Google Play Store of de Mac App Store binnen halen. Vervolgens passeren allerlei vragen de revue die je samen met de andere partij één voor één beantwoordt; anders kom je niet verder.
 
Er  zijn 8 stappen.

  1. Je begint met het aller- allerbelangrijkste: benader getuigen en maak foto’s van de situatie;
  2. Dan start je de schademelding waarbij je het type en soort ongeval selecteert. Ook fietsers en voetgangers  kunnen op deze wijze een schade melden. Je smartphone legt via zijn GPS-functie al gelijk vast waar het ongeluk is gebeurd;
  3. Het opschrijven van de gegevens van de bestuurders. De app heeft een link met de RDW; het invoeren van het kenteken maakt al dat er verder niet veel meer hoeft te worden ingevuld;
  4. Meld of er sprake is van letsel of niet;
  5. Beschrijf de situatie. Hoe is het ongeval ontstaan, waar kwam jezelf vandaan, wat deed je?;
  6. Controleer gezamenlijk de samenvatting;
  7. Bevestig de schademelding via een SMS-code. De wederpartij krijgt de hele melding + code per SMS: de digitale handtekening; en, tenslotte,
  8. Voeg thuis extra informatie toe en / of de foto’s.

Wanneer kan de Schade-app worden gebruikt en wanneer niet?

De schade–app is alléén te gebruiken binnen Nederland met bestuurders van in Nederland geregistreerde voertuigen en/of Nederlandse staatsburgers of in Nederland langdurig verblijvende mensen die binnen Nederland hun woon- en verblijfplaats hebben. Voor aanrijdingen met een buitenlandse betrokkene of een buitenlands voertuig werkt de app niet.

Tot slot: Verzenden!

Wanneer alle stappen zijn doorlopen en de digitale handtekening is correct gezet kan de digitale schadeaangifte verzonden worden.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp