Slapend dienstverband en de transitievergoeding

Een werknemer is minstens twee jaar in dienst geweest en zijn arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van zijn werkgever beëindigd. Dat gebeurt zonder dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor langdurig zieke werknemers, die in beginsel na twee jaar ziekte ontslagen mogen worden.

Wat is slapend dienstverband?

Omdat veel werkgevers niet bereid of in staat zijn om een transitievergoeding te betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte, kiezen zij er vaak voor om die werknemer niet te ontslaan en dus in dienst te houden. Omdat die werknemer doorgaans niet meer werkt en de werkgever geen loon meer betaalt, ontstaat er in dat geval een slapend dienstverband.

Slapende werknemers

Werknemers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding willen ontvangen, zitten uiteraard niet te wachten op een slapend dienstverband. Zij willen immers juist dat de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, zodat zij recht hebben op een transitievergoeding. Zij kunnen de werkgever echter niet dwingen om de . Dat is immers slechts – onder voorwaarden – een recht van de werkgever, niet een verplichting.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Overigens kan een werkgever goede redenen hebben voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. Als de werkgever dat echter uitsluitend doet om de transitievergoeding te ontduiken, getuigt dat volgens de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, van onfatsoenlijk werkgeverschap

Minister Asscher vond het niet nodig om de wet aan te passen om dit probleem te verhelpen. Werknemers hebben namelijk ook recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werknemer, maar als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Een werknemer zou dus zelf de rechter kunnen verzoeken om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden, waarbij hem een transitievergoeding zou worden toegekend als de rechter tot het oordeel zou komen dat die ontbinding het gevolg is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever, aldus minister Asscher.

Geen ernstige verwijtbaarheid van werkgever volgens de rechter

Inmiddels hebben meerdere werknemers geprobeerd om na twee jaar een transitievergoeding te verhalen op hun werkgever, door zelf de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken onder toekenning van een transitievergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. In alle gevallen werd die vergoeding geweigerd.

Slapend contract

De rechters kwamen in die zaken namelijk niet tot de conclusie dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld door het (slapende) dienstverband in stand te houden. De voorlopige conclusie is dan ook dat (het voortzetten van) een slapend dienstverband na twee jaar ziekte is toegestaan.

Transitievergoeding mogelijk afgeschaft voor langdurig zieke werknemer

Het verschijnsel van het slapende dienstverband heeft tot veel ophef geleid bij langdurig zieke werknemers. Anderzijds zijn werkgevers ontevreden over het feit dat zij bij ook nog eens een transitievergoeding moeten betalen, nadat ze al minstens twee jaar het loon tijdens ziekte hebben doorbetaald. Minister Asscher erkent dat dat als onbillijk wordt ervaren en heeft onlangs laten weten dat hij bereid is om de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers af te schaffen voor werkgevers die zich aantoonbaar goed hebben ingespannen voor de re-integratie van de werknemer.

In de toekomst zal een langdurig zieke werknemer dus mogelijk geen recht meer hebben op een transitievergoeding na ontslag, maar nu is dat nog wel het geval. Bent u langdurig arbeidsongeschikt en wilt u een transitievergoeding in geval van ontslag? Neemt u dan contact op SRK Rechtsbijstand. Een in het zal u dan hierover adviseren.


Andere artikelen van Jochem Grashuis:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp