Veel USB-laders deugen niet

Dit voorjaar heeft de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) 41 USB-laders onderzocht. Hieruit is gebleken dat er 12 (29%) gebreken vertonen. 10 daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.

Onderzoek door NVWA

In het onderzoek zijn 41 verschillende merk/type combinaties onderzocht die op de Nederlandse markt worden aangeboden. De NVWA kan niet handhavend optreden indien het gaat om de internetverkoper die buiten de EU gevestigd is. De NVWA heeft zich dan ook met name gericht op de webwinkels met een Nederlands adres. Het ging om 23 adapters in totaal. Overigens zijn 4 adapters van webwinkels zonder een contactadres in de EU, maar wel met een website in de Nederlandse taal onderzocht. 

Wettelijke eisen

Op elektrotechnische producten zijn de Laagspanningsrichtlijn en de Warenwet van toepassing. Ze mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mens. In de media zijn de afgelopen jaren echter herhaaldelijk meldingen verschenen van ontploffende of verbrande USB-laders. 

Indien men hierdoor letsel oploopt is het van belang om te weten welke juridische eisen aan de aansprakelijkheid van de producent worden gesteld. Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade dat is ontstaan door een gebrekkig product. De schade aan het product valt zelf echter niet onder productaansprakelijkheid. Ook bestaat de mogelijkheid om deze schade op grond van andere wettelijke regelingen te verhalen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? De juristen en advocaten van de Sector Letsel & Verkeer van SRK Rechtsbijstand adviseren u graag hierover. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: https://www.nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2077441 /nvwa-veel-usb-laders-deugen-niet


Andere artikelen van Mina Abedi:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp