Vrije Advocaat Keuze: SRK op het juiste spoor

Het Europese Hof heeft in november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Verzekerden hebben in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure de mogelijkheid om een advocaat te kiezen.

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof (C-460/14 Massar en C-5/15 Büyüktipi) vragen beantwoord over wat valt onder de administratieve en gerechtelijke procedure. Het Europese Hof bevestigt ook de vrije keus bij UWV- en bezwaarprocedures. Sinds november 2013 biedt SRK geheel in de lijn van deze uitspraak al de vrije keus.

SRK werkt sinds 2002 met advocaten in loondienst. Op grond van de Advocatenwet en Verordening legden zij in geval van een procedure al de vrije keus voor aan verzekerden. Sinds 2013 doen ook de juristen van SRK dat. Veel verzekerden kiezen voor een gespecialiseerde SRK-jurist of advocaat. SRK heeft dan ook het aantal advocaten in loondienst fors uitgebreid. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp