Nieuws

Refurbished of een nieuwe iPhone? Zondag 4 maart 2018
Een klant koopt een iPhone 6 Plus bij de Apple Store in Amsterdam. Als haar smartphone er na acht maanden mee stopt en niet meer te repareren blijkt, krijgt zij een vervangend toestel. Dit blijkt een ‘refurbished’ toestel te zijn en geen nieuwe iPhone. Daar neemt de klant geen genoegen mee en ze doet een beroep op SRK Rechtsbijstand. Het tv-programma Kassa besteedde onlangs aandacht hieraan.
Bekijk artikel
Letselschade door vuurwerk Donderdag 21 december 2017
In Nederland steken we ieder jaar tijdens de jaarwisseling veel vuurwerk af. Een steeds terugkerende discussie in de decembermaand is het verbod op vuurwerk.
Bekijk artikel
Sluiten van een woning: een nachtmerrie! Donderdag 7 december 2017
Met enige regelmaat halen zulke berichten het lokale of regionale nieuws; een wietkwekerij in een woning of schuur wordt ontdekt en door de politie gesloten.
Bekijk artikel
Vakantiegeld over overuren per 1 januari 2018 Woensdag 6 december 2017
De laatste jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantietoeslag (WML). Per 1 januari 2018 vinden er weer nieuwe wijzigingen plaats. Een bijzondere wijziging is dat vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk. Een andere wijziging is dat het minimumloon ook geldt voor personen die op basis van een overeenkomst van opdracht tegen beloning werken.
Bekijk artikel
Spijt van aankoop, wat zijn mijn rechten? Donderdag 23 november 2017
Heeft u een product gekocht, maar heeft u kort daarna spijt van de koop en wilt u er vanaf? Dan is dit in sommige gevallen mogelijk. Of een koop ongedaan kan worden gemaakt, hangt af van de wijze waarop de koop tot stand kwam.
Bekijk artikel
Nieuw: Affectieschade Dinsdag 24 oktober 2017
Een ongeluk met ernstig letsel is zeer ingrijpend. In de eerste plaats natuurlijk voor het slachtoffer zelf. Maar ook het leven van zijn directe naasten staat ineens op zijn kop. Op dit moment heeft alleen het slachtoffer zelf recht op schadevergoeding. Hier komt binnenkort mogelijk verandering in.
Bekijk artikel
Neem de leiding en voorkom misleiding… Donderdag 5 oktober 2017
De mkb- ondernemer wordt sinds jaar en dag geconfronteerd met misleidende activiteiten van acquisitiefraudeurs. U zou kunnen denken: welke ondernemer trapt hier anno 2017 nog in? Het zal u verbazen dat dergelijke praktijken tot op de dag van vandaag nog altijd op grote schaal en in velerlei vormen voorkomen, en helaas ook voor veel slachtoffers zorgen. Niet zo zeer omdat de ondernemer vaak nauwelijks hierbij stilstaat, echter omdat de acquisitiefraudeur op een steeds slinksere en meer doordachte wijze te werk gaat.
Bekijk artikel
Werkgever betaalt transitievergoeding en aanzegvergoeding vanwege ontduiken ontslagbescherming Dinsdag 3 oktober 2017
Wettelijk is bepaald dat een werkgever bij ontslag van een werknemer een transitievergoeding betaalt aan de werknemer. Doorgaans geldt dit als de werkgever ontslag verleent. Als de werknemer zelf zijn dienstverband opzegt, heeft hij/zij in principe geen recht op een transitievergoeding, tenzij de werkgever ernstig verwijtbaar handelt.
Bekijk artikel
Help: Ik ben onterfd, wat nu? Dinsdag 19 september 2017
Stel na het overlijden van uw ouder(s) komt u er achter dat u bent onterfd. Deze ontdekking kan als donderslag bij heldere hemel komen. Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt of u als onterfd kind nog aanspraak maakt op een deel van de erfenis. Ouders kunnen niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van een erfenis ontvangen. Dit artikel gaat in op de rechten van een onterfd kind.
Bekijk artikel
Hogere vergoeding bij onterecht ontslag? Dinsdag 8 augustus 2017
Onlangs liet de Hoge Raad zich voor het eerst uit over de berekening van de billijke vergoeding. Rechters moeten bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening houden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.
Bekijk artikel
Ziekte geen gevolgen voor hoogte WW-uitkering Woensdag 26 juli 2017
Op 19 juli 2017 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat indien een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald kreeg, niet mag leiden tot een lagere WW-uitkering.
Bekijk artikel
“Het roer om!” Mag dat als u uw bedrijf exploiteert in een huurpand? Dinsdag 25 juli 2017
U gaat heel iets anders doen met het uw bedrijf. Geen viswinkel meer, maar een juwelierszaak. Of van opslagruimte naar een restaurant. Soms vraagt tegenvallende omzet of het najagen van een droom dat de reeds begonnen onderneming een andere draai moet krijgen. U gooit het roer om. Maar, mag dat zomaar als u een pand huurt?
Bekijk artikel
Gemiste vlucht voorkomen: Vakantiedrukte op Schiphol Donderdag 29 juni 2017
De vakantieperiode staat weer voor deur. Veel mensen plannen in deze weken een welverdiende vakantie naar het buitenland. Dit betekent veel drukte op de wegen, maar ook op luchthaven Schiphol. In de afgelopen maanden, met name tijdens de meivakantie, ondervond Schiphol een topdrukte met op sommige dagen 200.000 passagiers per dag. Deze topdrukte houdt naar verwachting tot eind oktober aan met op sommige dagen zelfs 230.000 passagiers per dag. Als gevolg van deze drukte moeten passagiers lang wachten bij de veiligheidscontroles en paspoortcontroles. Door dit lange oponthoud arriveerden in mei veel passagiers te laat bij de vertrekgate en werden zij niet meer toegelaten op hun vlucht.
Bekijk artikel
Vakantiegeld of beter: vakantiebijslag Woensdag 14 juni 2017
In de maand mei of juni vindt weer traditiegetrouw de uitbetaling van het vakantiegeld plaats door werkgevers. Hoe zit het met de uitbetaling van het vakantiegeld?
Bekijk artikel
Vakantieaanvraag: Kan een werkgever dat weigeren? Woensdag 14 juni 2017
De zomer is gestart en veel werknemers zullen op vakantie gaan. Allereerst moet de werknemer een vakantieaanvraag bij zijn werkgever indienen. In de meeste gevallen wordt een vakantieaanvraag geaccepteerd. Maar wat als de werkgever de vakantieaanvraag weigert?
Bekijk artikel
Verschillende soorten fietsers in verkeer Donderdag 11 mei 2017
Het is voorjaar! De ideale periode om op de (elektrische) fiets te stappen. Helaas ook het seizoen waarin het aantal ongelukken met fietsers toeneemt. Wat zijn de meest voorkomende fietsen in Nederland? Waarom is het van belang de verschillen tussen reguliere en elektrische fietsen te weten? Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding?
Bekijk artikel
SRK rent voor het goede doel Dinsdag 2 mei 2017
Op een zonnige 9 april verzamelden Liselotte van Eijck, Martin Snoek, Michael Schouten en Marian Bruins van SRK Rechtsbijstand zich in het centrum van Rotterdam voor deelname aan de Business Estafette Marathon. In estafettevorm legden zij die dag met z’n vieren de marathonafstand af. Hieraan deden verschillende bedrijven aan mee, waaronder ook SRK Rechtsbijstand. Het beloofde vooraf een mooie dag te worden en het werd uiteindelijk ook een mooie dag om hard te lopen voor het goede doel!
Bekijk artikel
Erfenis: verdriet én rationeel handelen Woensdag 26 april 2017
Als een dierbare overlijdt is dit een zeer emotionele gebeurtenis. In deze periode staan rouw en verwerking centraal. Tegelijkertijd moeten de erfgenamen in deze periode veel regelen. Allereerst dient u na te gaan of u erfgenaam bent in de nalatenschap van de overledene. In het testament van de overledene staat of u erfgenaam bent en waar de nalatenschap uit bestaat. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft.
Bekijk artikel
Met recht over bomen spreken Dinsdag 25 april 2017
Het is voorjaar! De dagen worden langer en zonniger en u brengt meer tijd door in uw tuin. U zat op een van de eerste zonnige dagen vast lekker in de tuin en zag dat de boom van uw buurman binnen één jaar wel een enorme groeispurt maakte. Deze boom houdt het zonlicht in uw tuin tegen. Takken hangen over en u ziet de wortels al door uw tuin woekeren. U vraagt zich af of die boom daar eigenlijk wel mag staan. Hoe dicht mag uw buurman bij de erfafscheiding planten? En maakt het nog uit welke plantensoort hij daar neerzet?
Bekijk artikel
Non-concurrentiebeding: niet altijd verbod om bij concurrent te werken Dinsdag 11 april 2017
Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst stelt de werkgever - indien van toepassing - meestal een non-concurrentiebeding op. De werkgever geeft vaak geen uitleg over de reikwijdte van het non-concurrentiebeding.
Bekijk artikel
Smartengeld: Weer hoog bedrag bij medische fout: 200.000 euro Dinsdag 4 april 2017
Op 21 maart 2017 deed de Rechtbank Rotterdam een uitspraak in een deelgeschil tussen de nabestaanden van een patiënt en de verzekeraar van de behandelend arts. Volgens de rechtbank heeft de arts ernstig medisch verwijtbaar gehandeld. Dit resulteerde onder andere in een smartengeldvergoeding van € 200.000,-. Zet de lijn zich voort over hoge smartengeldvergoedingen?
Bekijk artikel
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en verzwijging Dinsdag 28 maart 2017
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een particuliere verzekering die inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid dekt. Een veel voorkomende AOV is die voor zelfstandige ondernemers. Daarnaast wordt bij het afsluiten van een hypotheek naast een levensverzekering vaak een ‘inkomensbeschermer’ afgesloten. Deze dekt de terugval in inkomen bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
Bekijk artikel
Nieuwe baan voor ontslagen ambtenaar. Ontslag aan vechten zinvol? Donderdag 9 maart 2017
Als een ambtenaar wordt ontslagen kan hij bezwaar maken tegen dat ontslag. Als het bewaar wordt afgewezen, kan hij nog in beroep bij de rechtbank. Als dat ook wordt afgewezen kan hij vervolgens in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Wat nu als de ambtenaar een nieuwe baan vindt?
Bekijk artikel
Werkgever moet werknemer na 2 jaar ziekte passend werk bieden Dinsdag 7 maart 2017
Een werkgever heeft verplichtingen ten aanzien van een zieke werknemer. Volgens de wet moet een werkgever tijdig maatregelen treffen en voorschriften geven aan de werknemer, zodat deze in staat is om eigen of andere passende arbeid te verrichten tijdens zijn ziekte.
Bekijk artikel
SRK Rechtsbijstand bewijst opnieuw zijn klantgerichtheid Woensdag 1 maart 2017
SRK Rechtsbijstand liet zich onlangs wederom succesvol toetsen op een aantal normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een keurmerk voor verzekeringsmaatschappijen die klantgericht werken. Dat is goed nieuws voor de verzekeraars en verzekeringsadviseurs waarmee SRK samenwerkt. En vooral ook goed nieuws voor de verzekerden, zowel de particuliere als zakelijke klanten. Hiermee toont SRK namelijk aan dat het duidelijk communiceert en een goede klantgerichte service verleent.
Bekijk artikel
Letsel bij escaperoomspel Dinsdag 28 februari 2017
Escaperooms zijn een ware hype in Nederland. Het spel is als volgt: een groep deelnemers moeten onder tijdsdruk ontsnappen uit een kamer door het oplossen van opdrachten, zoals puzzels, cijfercodes e.d. Het is een ideale teambuildingsactiviteit. Maar ook hier kunnen ongelukken gebeuren met letselschade tot gevolg. Dit overkwam een 63-jarige man tijdens een personeelsuitje in 2015.
Bekijk artikel
Bepaalde huurovereenkomsten: huurbescherming bij tijdelijke verhuur Donderdag 9 februari 2017
Op 1 juli 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt in werking. In deze wet zijn diverse onderwerpen opgenomen met als doel om de doorstroming van de huurmarkt te bevorderen. Eén van de onderwerpen in de Wet doorstroming huurmarkt betreft de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Welke wijzigingen vonden er plaats en wat zijn de juridische gevolgen?
Bekijk artikel
Het winkelverbod Dinsdag 31 januari 2017
Tijdens een bezoek aan de supermarkt krijgt een consument mondeling een winkelverbod opgelegd. Mag dat zomaar? Wat is een winkelverbod? Wanneer geldt een winkelverbod en wanneer niet? En hoe kan een winkelverbod worden aangevochten?
Bekijk artikel
Schade door gladheid van de weg! Wie is er dan aansprakelijk? Dinsdag 17 januari 2017
Ons openbare wegennet valt onder de verantwoording van de wegbeheerder. Dat kan het Rijk zijn, de Provincie of de Gemeente. De wegbeheerder heeft een zorgverplichting, waarbij hij zich moet inspannen om gladheid te bestrijden. Dit is iets anders dan een resultaatsverplichting, waarbij men verplicht is een bepaald resultaat te behalen.
Bekijk artikel
Vergoeding goodwill bij opzegging bedrijfsruimte Donderdag 5 januari 2017
In de praktijk komt het geregeld voor dat een verhuurder van een middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) na het opzeggen van een huurovereenkomst voordeel geniet, omdat in het pand een goedlopend bedrijf gevestigd was. Hij kan het pand op gunstige voorwaarden verhuren aan een nieuwe huurder die er een gelijksoortig bedrijf in wil vestigen. Of hij kan zelf een gelijksoortig bedrijf in het pand beginnen en daarbij profiteren van de klantenkring van de oude huurder. Zo kan hij gebruik maken van de ‘goodwill’ die is opgebouwd door de vorige huurder. Deze voormalige huurder moet daartoe worden gecompenseerd door de verhuurder. Maar wat zijn nu precies de spelregels?
Bekijk artikel

Voor alle juridische hulp