Nieuws

Erfenis: verdriet én rationeel handelen Woensdag 26 april 2017
Als een dierbare overlijdt is dit een zeer emotionele gebeurtenis. In deze periode staan rouw en verwerking centraal. Tegelijkertijd moeten de erfgenamen in deze periode veel regelen. Allereerst dient u na te gaan of u erfgenaam bent in de nalatenschap van de overledene. In het testament van de overledene staat of u erfgenaam bent en waar de nalatenschap uit bestaat. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft.
Bekijk artikel
Met recht over bomen spreken Dinsdag 25 april 2017
Het is voorjaar! De dagen worden langer en zonniger en u brengt meer tijd door in uw tuin. U zat op een van de eerste zonnige dagen vast lekker in de tuin en zag dat de boom van uw buurman binnen één jaar wel een enorme groeispurt maakte. Deze boom houdt het zonlicht in uw tuin tegen. Takken hangen over en u ziet de wortels al door uw tuin woekeren. U vraagt zich af of die boom daar eigenlijk wel mag staan. Hoe dicht mag uw buurman bij de erfafscheiding planten? En maakt het nog uit welke plantensoort hij daar neerzet?
Bekijk artikel
Non-concurrentiebeding: niet altijd verbod om bij concurrent te werken Dinsdag 11 april 2017
Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst stelt de werkgever - indien van toepassing - meestal een non-concurrentiebeding op. De werkgever geeft vaak geen uitleg over de reikwijdte van het non-concurrentiebeding.
Bekijk artikel
Smartengeld: Weer hoog bedrag bij medische fout: € 200.000,- Dinsdag 4 april 2017
Op 21 maart 2017 deed de Rechtbank Rotterdam een uitspraak in een deelgeschil tussen de nabestaanden van een patiënt en de verzekeraar van de behandelend arts. Volgens de rechtbank heeft de arts ernstig medisch verwijtbaar gehandeld. Dit resulteerde onder andere in een smartengeldvergoeding van € 200.000,-. Zet de lijn zich voort over hoge smartengeldvergoedingen?
Bekijk artikel
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en verzwijging Dinsdag 28 maart 2017
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een particuliere verzekering die inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid dekt. Een veel voorkomende AOV is die voor zelfstandige ondernemers. Daarnaast wordt bij het afsluiten van een hypotheek naast een levensverzekering vaak een ‘inkomensbeschermer’ afgesloten. Deze dekt de terugval in inkomen bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.
Bekijk artikel
Ontslagen ambtenaar heeft al nieuwe baan. Nog zinvol ontslag aan te vechten? Ja zeker! Donderdag 9 maart 2017
Als een ambtenaar wordt ontslagen kan hij bezwaar maken tegen dat ontslag. Als het bewaar wordt afgewezen, kan hij nog in beroep bij de rechtbank. Als dat ook wordt afgewezen kan hij vervolgens in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Wat nu als de ambtenaar een nieuwe baan vindt?
Bekijk artikel
Werkgever moet werknemer na 2 jaar ziekte passend werk bieden Dinsdag 7 maart 2017
Een werkgever heeft verplichtingen ten aanzien van een zieke werknemer. Volgens de wet moet een werkgever tijdig maatregelen treffen en voorschriften geven aan de werknemer, zodat deze in staat is om eigen of andere passende arbeid te verrichten tijdens zijn ziekte.
Bekijk artikel
SRK Rechtsbijstand bewijst opnieuw zijn klantgerichtheid Woensdag 1 maart 2017
SRK Rechtsbijstand liet zich onlangs wederom succesvol toetsen op een aantal normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een keurmerk voor verzekeringsmaatschappijen die klantgericht werken. Dat is goed nieuws voor de verzekeraars en verzekeringsadviseurs waarmee SRK samenwerkt. En vooral ook goed nieuws voor de verzekerden, zowel de particuliere als zakelijke klanten. Hiermee toont SRK namelijk aan dat het duidelijk communiceert en een goede klantgerichte service verleent.
Bekijk artikel
Letsel bij escaperoomspel Dinsdag 28 februari 2017
Escaperooms zijn een ware hype in Nederland. Het spel is als volgt: een groep deelnemers moeten onder tijdsdruk ontsnappen uit een kamer door het oplossen van opdrachten, zoals puzzels, cijfercodes e.d. Het is een ideale teambuildingsactiviteit. Maar ook hier kunnen ongelukken gebeuren met letselschade tot gevolg. Dit overkwam een 63-jarige man tijdens een personeelsuitje in 2015.
Bekijk artikel
Storm: Een boom op mijn auto, kan ik dat claimen? Donderdag 23 februari 2017
Een flinke storm. Er kan dan zware schade ontstaan door rondvliegende dakpannen, losse voorwerpen en omgewaaide bomen. Bomen kunnen op auto’s terecht komen zodat er veel (forse) schade ontstaat.
Bekijk artikel
Bepaalde huurovereenkomsten: huurbescherming bij tijdelijke verhuur Donderdag 9 februari 2017
Op 1 juli 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt in werking. In deze wet zijn diverse onderwerpen opgenomen met als doel om de doorstroming van de huurmarkt te bevorderen. Eén van de onderwerpen in de Wet doorstroming huurmarkt betreft de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Welke wijzigingen vonden er plaats en wat zijn de juridische gevolgen?
Bekijk artikel
Het winkelverbod Dinsdag 31 januari 2017
Tijdens een bezoek aan de supermarkt krijgt een consument mondeling een winkelverbod opgelegd. Mag dat zomaar? Wat is een winkelverbod? Wanneer geldt een winkelverbod en wanneer niet? En hoe kan een winkelverbod worden aangevochten?
Bekijk artikel
Refurbished of een nieuwe iPhone? Dinsdag 24 januari 2017
Een klant koopt een iPhone 6 Plus bij de Apple Store in Amsterdam. Als haar smartphone er na acht maanden mee stopt en niet meer te repareren blijkt, krijgt zij een vervangend toestel. Dit blijkt een ‘refurbished’ toestel te zijn en geen nieuwe iPhone. Daar neemt de klant geen genoegen mee en ze doet een beroep op SRK Rechtsbijstand. Het tv-programma Kassa besteedde onlangs aandacht hieraan.
Bekijk artikel
Schade door gladheid van de weg! Wie is er dan aansprakelijk? Dinsdag 17 januari 2017
Ons openbare wegennet valt onder de verantwoording van de wegbeheerder. Dat kan het Rijk zijn, de Provincie of de Gemeente. De wegbeheerder heeft een zorgverplichting, waarbij hij zich moet inspannen om gladheid te bestrijden. Dit is iets anders dan een resultaatsverplichting, waarbij men verplicht is een bepaald resultaat te behalen.
Bekijk artikel
Vergoeding goodwill bij opzegging bedrijfsruimte Donderdag 5 januari 2017
In de praktijk komt het geregeld voor dat een verhuurder van een middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) na het opzeggen van een huurovereenkomst voordeel geniet, omdat in het pand een goedlopend bedrijf gevestigd was. Hij kan het pand op gunstige voorwaarden verhuren aan een nieuwe huurder die er een gelijksoortig bedrijf in wil vestigen. Of hij kan zelf een gelijksoortig bedrijf in het pand beginnen en daarbij profiteren van de klantenkring van de oude huurder. Zo kan hij gebruik maken van de ‘goodwill’ die is opgebouwd door de vorige huurder. Deze voormalige huurder moet daartoe worden gecompenseerd door de verhuurder. Maar wat zijn nu precies de spelregels?
Bekijk artikel

Voor alle juridische hulp