Letselschade door vuurwerk

In Nederland steken we ieder jaar tijdens de jaarwisseling veel vuurwerk af. Een steeds terugkerende discussie in de decembermaand is het verbod op vuurwerk.

Ondanks de voorlichting in het veilig gebruik van vuurwerk en de strenge controle van de overheid op het bezit van illegaal vuurwerk, vallen er helaas toch nog veel slachtoffers door het afsteken van vuurwerk met ernstig letsel tot gevolg. Een ongeval met vuurwerk kan gebeuren door onzorgvuldig omgaan met vuurwerk. Onder bepaalde omstandigheden is een ander aansprakelijk voor opgelopen letsel door vuurwerk.

Ondeugdelijk vuurwerk

Bij het afsteken van het vuurwerk moet men de veiligheidsinstructies opvolgen. Vaak denkt men bij ongelukken aan illegaal vuurwerk. Ongelukken kunnen ook gebeuren bij legaal vuurwerk door een ondeugdelijk product. De fabrikant of de importeur wordt dan aansprakelijk gehouden voor het opgelopen letsel. Het verhaal van schade door deze zogenoemde productaansprakelijkheid moet wel worden aangetoond door het slachtoffer. Dat is vaak erg lastig te bewijzen, maar in bepaalde gevallen kregen slachtoffers het gelijk van de rechter.

Bijvoorbeeld in een zaak waar het ging om vuurwerk dat ondeugdelijk was, deed het Gerechtshof Leeuwarden op 8 februari 2011 een uitspraak. Het ging om siervuurwerk dat hoog in de lucht zou ontploffen. Dit vuurwerk spatte echter op een hoogte van drie meter al uit elkaar. Het slachtoffer kreeg het vuurwerk in haar gezicht en verloor een oog. Daar het vuurwerk op een hoogte van drie meter uiteen spatte, dus te laag bij de grond ontplofte, oordeelde de rechter dat het vuurwerk gebrekkig was. Klik hier voor de uitspraak.

Vuurwerk afgestoken door een ander

Mensen die vuurwerk afsteken, behoren alert te zijn op mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt voor omstanders. Indien iemand die vuurwerk afsteekt, onzorgvuldig handelt waarbij een ander hierdoor letsel oploopt, kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld. Onzorgvuldig handelen is bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk niet volgen, illegaal vuurwerk afsteken en het vuurwerk afsteken op een plek waarvan men behoort te weten dat dit gevaarlijk kan zijn voor omstanders. In dat geval is de veroorzaker aansprakelijk voor letselschade opgelopen door vuurwerk.

Tot slot

De gevolgen van een vuurwerkongeval kunnen ernstig zijn. Het is goed hiervan bewust te zijn. Wilt u meer weten over vergoeding van letselschade door vuurwerk of de aansprakelijkheid als gevolg van een vuurwerkongeval? Wij hebben diverse specialisten in huis op het gebied van letselschade. Samen met u bekijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

SRK Rechtsbijstand wenst u een veilige jaarwisseling en een gelukkig, maar vooral gezond 2018!

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp