Nieuw: Affectieschade

Een ongeluk met ernstig letsel is zeer ingrijpend. In de eerste plaats natuurlijk voor het slachtoffer zelf. Maar ook het leven van zijn directe naasten staat ineens op zijn kop. Op dit moment heeft alleen het slachtoffer zelf recht op schadevergoeding. Hier komt binnenkort mogelijk verandering in.

Op 9 mei 2017 nam de Tweede Kamer namelijk het Wetsvoorstel Affectieschade aan. Hiermee wordt de positie van nabestaanden en naasten van slachtoffers aanzienlijk verbeterd. Het wetsvoorstel moet nog wel langs de Eerste Kamer.

Huidige stelsel houdt geen rekening met nabestaanden

LetselschadeIn ons huidige wettelijke stelsel heeft in principe alleen het slachtoffer zelf recht op schadevergoeding. Nabestaanden of naasten komen slechts in aanmerking voor vergoeding van zogenaamde ‘verplaatste schade’. Dat zijn de kosten die zij gemaakt hebben ten behoeve van het slachtoffer. In feite is dit dus geen schade van de naaste, maar van het slachtoffer zelf. 
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen nabestaanden of naasten aanspraak maken op ‘shockschade’. Dit is slechts mogelijk als er geestelijk letsel ontstaat door het zien van een ongeval of de directe confrontatie met de ernstige gevolgen van een ongeval

Het slachtoffer zelf kan aanspraak maken op smartengeld. Dit is een vergoeding voor immateriële schade. Van ‘immateriële schade’ is sprake als er schade is aan lichaam en/of geest. Denk hierbij aan pijn, ongemak, verdriet of verminderde levensvreugde. Nabestaanden of  naasten kunnen geen aanspraak maken op smartengeld. Hoe groot de impact van het ongeval op hun leven ook is. 

Wetsvoorstel Affectieschade

Het Wetsvoorstel Affectieschade wil hier verandering in te brengen. Het regelt een vergoeding van affectieschade voor nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. Onder andere de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer komen voor vergoeding van affectieschade in aanmerking. De hoogte van het bedrag ligt tussen € 12.500 en € 20.000.

Erkenning en genoegdoening

Uiteraard neemt een schadevergoeding het verdriet van naasten en nabestaanden niet weg. Wel biedt het een erkenning en genoegdoening van hun leed, in de hoop dat dit bijdraagt aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis.

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze juristen en advocaten van de afdeling Letselschade informeren u graag hierover.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp