Nieuwe baan voor ontslagen ambtenaar. Ontslag aan vechten zinvol?

Als een ambtenaar wordt ontslagen kan hij bezwaar maken tegen dat ontslag. Als het bewaar wordt afgewezen, kan hij nog in beroep bij de rechtbank. Als dat ook wordt afgewezen kan hij vervolgens in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Wat nu als de ambtenaar een nieuwe baan vindt?

Doorprocederen met nieuwe baan

Een ambtenaar start een procedure in verband met zijn ontslag. Als hij nieuw werk vindt zal hij misschien deze procedure staken. De bedoeling van een procedure is het ongedaan maken van het ontslag. Maar zodra de ambtenaar ander werk vindt, heeft hij meestal geen zin meer om terug te keren naar zijn oude werkgever.

Uitspraak rechtbank

Toch kan het zinvol zijn om de procedure voort te zetten. Dat laat een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 december 2016 zien.

Een ambtenaar was ontslagen wegens een verstoorde arbeidsrelatie met een aantal directe collega’s. Hij liet het hier niet bij zitten en schakelde SRK Rechtsbijstand in. In eerste instantie kreeg hij geen gelijk bij zijn bezwaar. Samen met SRK stelde hij vervolgens beroep in bij de rechtbank. Enkele maanden na zijn ontslag vond de ambtenaar een nieuwe baan, maar ging wel € 400,- bruto per maand minder verdienen. De ambtenaar gaf tijdens de zitting bij de rechtbank aan dat hij toch niet meer bij zijn oude werkgever wil werken, omdat hij ander werk heeft.Vrouwe Justitia SRK

In ambtenarenzaken kan de rechter beslissen dat een beroep tegen een beslissing op bezwaar terecht is, maar dat daarbij de rechtsgevolgen - zoals een verleend ontslag - in stand worden gehouden. In dit geval heeft de ambtenaar de rechtbank gevraagd het ontslag te handhaven, maar wel een uitspraak te doen over de vraag of het wel juist was dat hij ontslag kreeg.

De rechtbank besliste dat de werkgever hem niet had mogen ontslaan, omdat hij niet had geprobeerd de ambtenaar elders te herplaatsen. Het ontslag zelf werd in stand gehouden.

Schadevergoeding

Nu de rechtbank besliste dat de ambtenaar ten onrechte was ontslagen, heeft hij de mogelijkheid een schadevergoeding te claimen bij zijn oude werkgever. De rechter overwoog onder meer: “Indien eiser verweerder zal verzoeken om vergoeding van eventuele schade die is voortgevloeid uit het onrechtmatige besluit, is het aan partijen in gesprek te gaan om de hoogte daarvan vast te stellen”. Denk bijvoorbeeld aan inkomensschade. In dit geval het verschil tussen zijn oude en nieuwe salaris over een bepaalde periode.

Conclusie

Het kan zinvol zijn bij een nieuwe baan om toch door te procederen tegen een ontslag. Trekt een ambtenaar de procedure in, dan kan dat nadelig voor hem zijn. Hij verliest dan de mogelijkheid om eventuele schade te claimen. Bijvoorbeeld het verschil in loon bij zijn oude en nieuwe werkgever.

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u contact met ons opnemen en bekijken we samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp