Schade door gladheid van de weg! Wie is er dan aansprakelijk?

Ons openbare wegennet valt onder de verantwoording van de wegbeheerder. Dat kan het Rijk zijn, de Provincie of de Gemeente. De wegbeheerder heeft een zorgverplichting, waarbij hij zich moet inspannen om gladheid te bestrijden. Dit is iets anders dan een resultaatsverplichting, waarbij men verplicht is een bepaald resultaat te behalen.

Gladheid

In de regel hanteert de wegbeheerder bij de gladheidbestrijding een prioriteitendraaiboek. Dat wil zeggen dat de belangrijkste wegen als eerste aan de beurt komen. Voorbeelden hiervan zijn doorgaande wegen, secundaire wegen, wijkontsluitingen, busroutes en doorgaande fietsroutes. Er zijn ook straten waar helemaal niet wordt gestrooid.

Strooien

Als er wel is gestrooid, kan het zijn dat bepaalde zones van wegen en fietspaden buiten het bereik van de strooiwagen vallen en kunnen er nog steeds gladde weggedeeltes blijven bestaan. Elke weggebruiker moet daar rekening mee houden en zijn of haar (rij-)gedrag aan de weersomstandigheden aanpassen.

Ongeval door gladheid

Een ongeval door gladheid levert dus niet zomaar aansprakelijkheid van de wegbeheerder op. Maar als kan worden bewezen dat de wegbeheerder in haar zorgplicht is tekortgeschoten, bijvoorbeeld als hij te lang wacht met strooien, dan is verhaal van de schade eventueel wél mogelijk.
SRK heeft de beschikking over een aantal ervaren juristen op dit gebied. Zij beoordelen voor uw klanten snel en zorgvuldig welke mogelijkheden er zijn om is schade als gevolg van gladheid op de wegbeheerder te verhalen.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp