SRK Rechtsbijstand bewijst opnieuw zijn klantgerichtheid

SRK Rechtsbijstand liet zich onlangs wederom succesvol toetsen op een aantal normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een keurmerk voor verzekeringsmaatschappijen die klantgericht werken. Dat is goed nieuws voor de verzekeraars en verzekeringsadviseurs waarmee SRK samenwerkt. En vooral ook goed nieuws voor de verzekerden, zowel de particuliere als zakelijke klanten. Hiermee toont SRK namelijk aan dat het duidelijk communiceert en een goede klantgerichte service verleent.

Klantgerichtheid bij SRK

SRK Rechtsbijstand laat zich jaarlijks toetsen op een aantal eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Ron van Kesteren, directeur van Stichting toetsing verzekeraars, die het Keurmerk uitgeeft: ‘Omdat SRK voldoet aan alle getoetste normen en zich hier jaarlijks opnieuw op laat beoordelen, bewijst SRK dat het klantgerichtheid in de genen heeft. Daar hebben verzekerden profijt van!’ Peter Leermakers, algemeen directeur van SRK Rechtsbijstand reageert enthousiast: ‘Wij zijn heel blij met de uitslag van de recente toetsing door het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit bevestigt dat wij met de ingezette koers sinds 2013 progressie maken, wat jaarlijks zijn vruchten afwerpt. Tevens sluit dit mooi aan op onze klanttevredenheidscore van 8,4 over 2016. Wij doen voortdurend onderzoek onder onze klanten om de mate van tevredenheid over onze dienstverlening te meten. Dat houdt ons continu scherp!’    

Geen Keurmerk, wel erkenning

SRK is geen verzekeraar. Daarom zijn niet alle keurmerknormen van toepassing op SRK. Het Keurmerk heeft SRK beoordeeld op de kwaliteit van het klantcontact, de service en de aanpak bij claims en klachten. Daarnaast is het kwaliteitsbeleid onder de loep genomen. SRK is zelf geen keurmerkhouder en werkt als uitvoeringsorganisatie voor een aantal grote verzekeraars die wel keurmerkhouder zijn: Nationale-Nederlanden, Aegon en De Goudse. 
Een overzicht van alle keurmerkhouders is te vinden op: www.keurmerkverzekeraars.nl.  

Over Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren toont een verzekeringsorganisatie aan dat ze duidelijk communiceert en goede service verleent. Er zijn in Nederland 41 verzekeraars met het Keurmerk, samen goed voor 70% van de verzekeringsmarkt. Daarnaast zijn er twee uitvoerende organisaties die zich laten toetsen op een aantal van de keurmerknormen. SRK is er hier één van. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp