Verschillende soorten fietsers in verkeer

Het is voorjaar! De ideale periode om op de (elektrische) fiets te stappen. Helaas ook het seizoen waarin het aantal ongelukken met fietsers toeneemt. Wat zijn de meest voorkomende fietsen in Nederland? Waarom is het van belang de verschillen tussen reguliere en elektrische fietsen te weten? Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding?

Reguliere fiets

Een reguliere fiets is een ongemotoriseerd voertuig. Het heeft geen mechanische krachten die de snelheid beïnvloeden.  

Elektrische fiets: twee soorten

De elektrische fiets is te onderscheiden in twee categorieën: de e-bike en de pedelec. 

De pedelec 
Op een pedelec moet u altijd blijven trappen om vooruit te komen. Dan geeft uw pedelec u gemotoriseerde ondersteuning. 
Rijdt u op een elektrische fiets met trapondersteuning die tot 25 km/uur kan rijden? Dan gelden dezelfde regels voor u als voor fietsers. Wettelijk gezien wordt dit beschouwd als ongemotoriseerde voertuig. Als u op een pedelec rijdt die ook trapondersteuning geeft na het bereiken van de snelheid van 25 km/uur, dan valt u volgens de wet onder de categorie snor- of bromfiets. 

De e-bike 
Een e-bike is een fiets waarbij u ook zonder te trappen vooruit komt. De elektrische motor doet in dat geval het werk. De e-bike die tot 25 km/uur kan, wordt gezien als een snorfiets. De e-bike die harder dan 25 km/uur gaat, wordt beschouwd als een bromfiets.

High speed E-bike/speed pedelec > 45 km/uur
Deze elektrische fiets kan bij trapondersteuning een snelheid van 45 km/uur bereiken. Sinds 1 januari 2017 wordt deze fiets niet meer gezien als een snorfiets, maar als bromfiets.

Zie het schema verderop in dit artikel.  

Waarom zijn de verschillen van belang? 

Vereisten snor- en bromfiets
Voor zowel de snor- als bromfietser moet u beschikken over een rijbewijs en moet het voertuig voorzien zijn van een kentekenplaat. Bij een bromfiets bent u ook verplicht een helm te dragen. 

Verzekering: wel of niet verplicht?
Voor fietsen die onder de categorie snor- of bromfiets vallen, bent u wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Voor de reguliere fiets en de elektrische fiets tot 25 km/uur bent u niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Wij raden u wel aan een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) af te sluiten. Gaat u een elektrische fiets tot 25 km/uur verzekeren, let er dan wel goed op dat in de polisvoorwaarden is opgenomen dat schade veroorzaakt door een fiets met trapondersteuning meeverzekerd is.

Aansprakelijkheid 

Op de vraag wie aansprakelijk is bij verkeersongevallen wordt gekeken of de verkeersdeelnemer gemotoriseerd of ongemotoriseerd is. In de wet worden ongemotoriseerde verkeersdeelnemers namelijk beschermd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Onder de kop “gevolgen bij aanrijding” wordt ingegaan op verschillende aanrijdingsscenario’s. 

Gevolgen bij aanrijding

Ongemotoriseerd versus ongemotoriseerd
Zoals eerder vermeld worden de reguliere fietser en elektrische fietser met trapondersteuning < 25 km/u als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer beschouwd. Beide hebben in principe dezelfde juridische positie. Om te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade, kijkt men naar de (wederzijds) gemaakte verkeersfouten. 

Ongemotoriseerd versus gemotoriseerd
Heeft u als ongemotoriseerde een aanrijding gehad met een gemotoriseerde wederpartij? Dan wordt u als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ beschouwd. U bent dan wettelijk beschermd. Alleen als de gemotoriseerde overmacht kan aantonen, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Een beroep op overmacht slaagt zelden. Uw schade wordt voor 50% vergoed, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Er wordt gekeken naar de wederzijds gemaakte verkeersfouten. Betreft de ongemotoriseerde een kind jonger dan 14 jaar, dan wordt in principe 100% van de schade vergoed.

Indien u als , dan moet u bewijzen dat er sprake is van overmacht dan wel eigen schuld van de ongemotoriseerde. Hier geldt de 50% en 100% regel niet, er moet worden gekeken naar de wederzijdse gemaakte fouten. 

Gemotoriseerd versus gemotoriseerd 
Bij twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn de wederzijds gemaakte verkeersfouten bepalend. Ze genieten geen bescherming op grond van art. 185 Wegenverkeerswet.  

Schematisch ziet het er als volgt uit: 

Schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

De soort fiets waarop u rijdt brengt verschillende regels met zich mee. Bij aanrijdingen staat u wat betreft aansprakelijkheid juridisch sterker indien u een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer bent. U heeft dan wettelijke bescherming. Rijdt u op een fiets die als een gemotoriseerd voertuig wordt gezien, dan heeft u deze bescherming niet, maar bent u wel even kwetsbaar als een reguliere fietser wanneer er een aanrijding plaatsvindt met bijvoorbeeld een personenauto. 

Heeft u te maken met een aanrijding waarbij de wederpartij volgens u aansprakelijk is? Neem gerust contact met ons op en we bekijken wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp