Werkgever moet werknemer na 2 jaar ziekte passend werk bieden

Een werkgever heeft verplichtingen ten aanzien van een zieke werknemer. Volgens de wet moet een werkgever tijdig maatregelen treffen en voorschriften geven aan de werknemer, zodat deze in staat is om eigen of andere passende arbeid te verrichten tijdens zijn ziekte.

Wat is passende arbeid?

Artikel 7:658a lid 4 (jo lid 1) van het Burgerlijk Wetboek definieert passende arbeid als alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend. Passende arbeid betreft onder meer ook de eigen arbeid, maar dan voor minder uren en/of met een aangepast takenpakket.

Werknemer niet in staat avond- en nachtdiensten te werken

In de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 14 februari jl. speelde een dergelijke situatie. SRK Rechtsbijstand stond de werknemer in die zaak bij. De werknemer was als een Teleservice medewerker in dienst bij een alarmcentrale voor 23 uur per week. Bij deze functie hoort het werken in dagdiensten en avond- en nachtdiensten. Door zijn ziekte werkte de werknemer enkel nog 15 uur per week in dagdiensten en niet meer in avond- en nachtdiensten. Na 2 jaar stopte de werkgever de loonbetaling en mocht de werknemer niet meer werken. De werknemer was bereid om 15 uur per week in dagdiensten te blijven werken en beschouwde dit als passend werk.

Gelegenheid bieden voor passend werk

 

ArbeidsrechtAls een bereid is passend werk te verrichten dan moet een werkgever daar gelegenheid voor bieden en het daarbij behorende . Ook verwacht men van een werkgever dat hij de functie, de arbeidsorganisatie en/of de arbeidsverdeling aanpast, tenzij dit in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
De werkgever wilde de werknemer niet langer enkel in dagdiensten laten werken. Dat is volgens de werkgever een onevenredige en onacceptabele belasting voor andere werknemers. Die moeten daardoor vaker ’s avonds en ’s nachts werken. Daarnaast ontstaan er dan problemen in de planning en bedrijfsvoering.

 

‘Korte metten’

De werkgever kreeg geen gelijk bij de kantonrechter. Die maakte ‘korte metten’ met het standpunt van de werkgever. De rechter vond dat van de werkgever wel verlangd kan worden om de werknemer 15 uur per week in dagdiensten te laten werken. Daarbij kwam dat de werknemer al zeven maanden op deze wijze werkte. Werkgever heeft niet voldoende onderbouwd dat die passende werkzaamheden van de werknemer echt problemen veroorzaakten voor de collega’s, planning en bedrijfsvoering. De werkgever moest de werknemer weer tot het werk toelaten.

Conclusie

Een werkgever moet een zieke werknemer de gelegenheid bieden om passend werk te laten  verrichten, ook na 2 jaar ziekte. Zeker als een werknemer dit ook wil. Daarbij mag een werkgever er niet te snel vanuit gaan dat dit niet van hem gevraagd kan worden. Hij moet goed kunnen onderbouwen waarom dat niet van hem verlangd kan worden, dan wel het werk volgens hem niet passend is. Hij kan niet volstaan met enkel te stellen dat andere collega’s teveel belast worden en er problemen in de planning en bedrijfsvoering ontstaan. Dat is voor een rechter onvoldoende, zoals uit het voorgaande wel blijkt. 

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en bekijken we wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp