Goede rechtsbijstandsverzekering bespaart geld en frustratie

Al jarenlang leven wij in de situatie, dat bewoners in de binnenstad van Den Bosch zich maar moeten aanpassen aan de toenemende horeca. Eind 1995 werden wij de trotse bezitters van een tussenverdieping in een fraai oud pand in de binnenstad. Een pand onderverdeeld in drie verdiepingen met drie verschillende eigenaren. Wij hebben daar tot 2007 met veel plezier gewoond. De shoarmazaak op de begane grond, bezorgde nauwelijks overlast. In 2004 werd ons hele pand zelfs als monumentaal gebouw geregistreerd.

Onderstaande brief is met toestemming van de klanten gepubliceerd.

Advocaat inschakelen

SintIn 2007 kwam de ommekeer. Er kwam een nieuwe huurster in de zaak beneden. Deze horecaondernemer begon, buiten medeweten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en zonder de benodigde vergunning van de gemeente, rigoureus te slopen. Ondanks ons directe protest om de verbouwing stil te leggen, werd de benedenverdieping naar achteren uitgebroken. Gevolg: grote schade op onze verdieping en in het trappenhuis.

De eigenaar en zelfs de gemeente traden niet op toen wij contact opnamen om de bouw stil te leggen. De eigenaar, nota bene de makelaar die in 1995 de tussenverdieping aan ons verkochtte en ons de regels van de splitsingsakte liet ondertekenen, lapte zelf alle regels aan zijn laars. Uiteindelijk was een rechtszaak onze enige optie. Wij kozen voor een gerenommeerd kantoor in Utrecht, achteraf gebleken, niet de juiste keuze.

Helaas is destijds niet de eigenaar aangesproken, maar zijn toenmalige huurster (horecaondernemer). Vervolgens werd er niet daadkrachtig opgetreden. Jarenlang betaalden wij fikse advocatenrekeningen, zelfs voor verwerken van door ons zelf aangegeven verbeteringen. De rekeningen bleven maar komen en de procedure duurde tot 2014.   

Dure grap

Uiteindelijk werden wij door de rechtbank op alle fronten in het gelijk gesteld. Maar we schoten er niet veel mee op. De hele procedure, met name de advocaatkosten, waren gigantisch veel hoger dan het bedrag waarvoor de huurster/horecaondernemer werd veroordeeld. Sterker nog, zij eiste daarbij nog een jarenlange betalingsregeling (en hield zich zelfs met regelmaat niet aan deze betalingsregeling).  

Geen medewerking eigenaar

Nog tijdens de gerechtelijke procedure vertrok de huurster. De eigenaar verhuurde vervolgens de zaak aan meerdere uitbaters. Door de verbouwing naar achteren in het pand en de toenemende drukte in de zaak hebben wij de laatste jaren tot diep in de nacht veel geluidsoverlast. Ook de binnenplaats is regelmatig een grote vuilstort met vieze lege shoarmadozen, allerlei rommel met als gevolg regelmatig bezoek van muizen. De eigenaar bleef zich afzijdig houden, weigerde op elke wijze medewerking voor het oplossen van de overlast. Ook de gemeente Den Bosch trad weinig daadkrachtig op. Zelfs een gesprek met de toenmalige burgemeester leidde jammer genoeg niet tot resultaat. Vaak hoorden wij (wellicht met de beste bedoelingen): “Als je zo’n overlast hebt, kun je toch beter verhuizen?!” Kort gezegd: “Binnenstadbewoners moeten zich maar aanpassen aan de horeca, dat is toch de wereld op zijn kop?”.

Rechtsbijstandverzekering

Sinds 2011 hebben wij een rechtsbijstandverzekering van de Goudse Verzekeringen, mede vanwege het feit dat de eigenaar van het pand beneden geen enkele actie ondernam. Wij wezen hem regelmatig op zijn verantwoordelijkheid. Echter met gevolg dat hij meer en meer dwars ging liggen. Hij vertikte met regelmaat de halfjaarlijkse verzekeringspremie van de shoarmazaak en de gezamenlijk kosten voor de VvE te betalen (zijn bijdrage bedraagt ca. € 1000,- per halfjaar). Vanaf dat moment lieten wij ons juridisch bijstaan door SRK Rechtsbijstand. Zij verzorgen de juridische uitvoering van de rechtsbijstandverzekering voor de Goudse. Dit wierp vrij snel vruchten af. Jurist Robert Griep van SRK Rechtsbijstand maande de eigenaar een aantal malen om te betalen en dat bleek succesvol.   

SRK Rechtsbijstand

Na de acties van Robert Griep, hebben wij vervolgens ook de kwestie van geluidsoverlast bij SRK Rechtsbijstand gemeld. Daarbij werden wij heel goed geholpen door jurist Bram van Oijen en later advocaat Chris Lubben. Wij bespraken met de gemeente het overlastprobleem. Waarbij in eerste instantie een poging tot mediaton is gedaan. Er vonden twee gesprekken plaats die helaas niets opleverden, de eigenaar werkte totaal niet mee. Vervolgens is de kwestie adequaat door advocaat Lubben opgepakt en nu treedt de gemeente wel handhavend op. Daarbij zijn geluidsmetingen uitgevoerd en werd de uitbater gesommeerd direct maatregelen te treffen om de overlast te stoppen op straffe van een dwangsom. De overlast wordt nu wel goed aangepakt en dat is mede het gevolg van de juiste juridische aanpak en het doorzettingsvermogen van de specialisten van SRK. 

Waardering

Grote waardering spreken wij uit naar de heren Griep en Van Oijen, en zeker ook de heer Lubben. Ondanks diepe dalen voelen wij de enorme steun die zij ons gaven. Dat geeft ons toch weer hoop, om nog met plezier te kunnen blijven wonen in ons pand. Wij zien een gemeente die nu wel in actie komt. Wat wij hebben geleerd van onze eigen situatie en mensen voor willen waarschuwen: zorg dat je heel goed uitzoekt welke keuze je maakt voor juridische hulp. Ons advies is: regel een goede rechtsbijstandsverzekering en doe niets zonder begeleiding van een goede jurist. Het bespaart je veel geld en tijd, maar vooral ook enorme frustratie…

Normaals grote hulde voor SRK!

Wout en Adrie Heijnen
’s-Hertogenbosch, 1 maart 2018 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp