Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar gang van zaken SRK Rechtsbijstand

Op 31 oktober 2018 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof de door SRK gevraagde voorzieningen toegewezen in de verzoekschriftprocedure naar aanleiding van de opzeggingen door Nationale Nederlanden en Aegon van hun lidmaatschap bij SRK. De Ondernemingskamer heeft bepaald dat de opzeggingen zijn opgeschort tot 1 juli 2019. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer mr. B.F.M. Knüppe benoemd tot tijdelijk commissaris van SRK en bestuurder van de Vereniging. Onder zijn leiding hebben partijen de gelegenheid om voor het eind van dit jaar tot een regeling te komen op basis van een inventarisatie van de toekomstscenario’s van SRK. De gehele uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp