Aankomende wijzigingen in de WW

Vanaf 1 juli 2015 zullen er door de Wet werk en zekerheid een aantal regels in de WW veranderen. Deze regels gelden voor personen die vanaf 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering ontvangen. Daarnaast zal de duur van de WW-uitkering vanaf 1 januari 2016 verkort worden en zal de wijze van opbouw van WW-rechten wijzigen.

Ontvangt u vanaf 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering? Dan gelden de volgende wijzigingen voor u:

Nieuwe baan vanuit de WW-uitkering

De WW-uitkering vult het inkomen aan indien u gaat werken voor een lager inkomen dan het WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van uw inkomsten uit uw nieuwe baan met de WW-uitkering. De WW-uitkering stopt wanneer de inkomsten uit uw nieuwe baan hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon. Uw inkomsten dient u aan het einde van de maand aan het UWV door te geven.

Dagloon

Het dagloon voor de WW-uitkering wordt berekend over het SV-loon (het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend) dat u verdiende in de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd. Wanneer u in deze 12 maanden meerdere werkgevers heeft gehad, wordt het inkomen bij deze verschillende werkgevers meegenomen in de berekening.

Passend werk

Vanaf 1 juli 2015 worden alle banen na een half jaar passend. Dit betekent dat u na een half jaar WW-uitkering ook op banen dient te solliciteren met een lager opleidings-, werk- en denkniveau.

Vanaf 1 januari 2016 gelden onderstaande wijzigingen in de WW:

Maximale duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering zal vanaf 1 januari 2016 in stappen teruggebracht worden van 38 naar 24 maanden. Voor werkzoekenden die vanaf 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, wordt de maximale duur van de WW-uitkering korter. Deze verkorting gebeurt in stappen van 1 maand per kwartaal. Vanaf 1 april 2019 worden er enkel nog WW-uitkeringen toegekend van maximaal 24 maanden.

Opbouw van WW-rechten

De opbouw van WW-rechten zal na 1 januari 2016 als volgt plaatsvinden. In de eerste 10 werkjaren wordt 1 maand WW per jaar opgebouwd. Daarna wordt er voor elk gewerkt jaar een halve maand WW-recht opgebouwd. De gewerkte jaren die voor 1 januari 2016 liggen, blijven tellen voor 1 maand per jaar.

Indien u vragen heeft over uw (toekomstige) WW-uitkering, dan kunt u uiteraard contact opnemen met SRK Rechtsbijstand.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp