Erfrecht: afhandelen buitenlandse erfenis vereenvoudigd!

Een buitenlandse erfenis of een erfenis met bestanddelen in het buitenland levert vaak hoofdbrekens op. Ook voor de betrokken juristen.

Een vakantiehuis in Frankrijk, Spanje of Turkije, een spaarrekening in Zwitserland of een stuk grond in Scandinavië, het afwikkelen van een nalatenschap is lang niet altijd te beperken tot de (Nederlandse) landsgrenzen.
Daar waar de meeste gespecialiseerde juristen precies weten hoe de wettelijke regels binnen Nederland werken, zijn er maar weinig op de hoogte van het juridische reilen en zeilen in het buitenland. En dat kan soms tot ingewikkelde situaties leiden.

Gelukkig komt daar nu verandering in.

Per 17 augustus 2015 treedt een nieuwe Europese verordening in werking die ervoor zorgt dat de erfgenamen niet naar het (verre) buitenland hoeven af te reizen om een goed te claimen of te verdelen. Erfgenamen lopen niet meer aan tegen de taalbarrière of een ander juridisch systeem.

Per 17 augustus 2015 kunnen de erfgenamen zich simpelweg tot een Nederlandse notaris wenden om óók de goederen in het buitenland te verdelen. Er komt een Europese erfrechtverklaring en bovendien kan een erfgenaam met ingang van 17 augustus 2015 een nalatenschap in het buitenland aanvaarden of verwerpen bij de griffie van de rechtbank in zijn eigen woonplaats.

De nieuwe regelgeving is een grote stap vooruit in het versimpelen van de afwikkeling van een nalatenschap. Het erfrecht blijft evenwel ingewikkeld.

SRK staat u vanzelfsprekend ook in de toekomst graag bij met de afwikkeling van de nalatenschap.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp