Gevolgen afkoop ouderdomspensioen

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Met deze wet kan onder bepaalde voorwaarden het ouderdomspensioen worden afgekocht voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Deze afkoopsom wordt vaak uitbetaald op de leeftijd van 65 jaar. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd levert dit problemen op bij personen wiens partner reeds recht heeft op AOW en die een partnertoeslag bij de AOW ontvangt. Deze afkoopsom wordt namelijk door de Sociale Verzekeringsbank als inkomen gezien waardoor het zo kan zijn dat de afkoopsom in de maand van uitbetaling geheel wordt ingehouden op de partnertoeslag AOW.
Inmiddels is er door de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op onder andere het gebied van het sociale bestuursrecht en delen van het pensioenrecht) in tussenuitspraken beslist dat de Sociale Verzekeringsbank de afkoopsom van het ouderdomspensioen niet mag toerekenen aan een maand die is gelegen voor de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Dit betekent dat de afkoopsom niet mag worden ingehouden op de partnertoeslag AOW. Deze afkoopsom is immers bedoeld voor de periode na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Het wel toerekenen, leidt volgens de Centrale Raad van Beroep tot een kennelijk onredelijk resultaat.

De Sociale Verzekeringsbank moet nu in de betreffende zaken nieuwe berekeningen maken die vervolgens door de Centrale Raad van Beroep in haar einduitspraak worden beoordeeld.

De Centrale Raad van Beroep heeft hetzelfde beslist wanneer een persoon een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet ontvangt en er sprake is van afkoop van het ouderdomspensioen. Deze afkoopsom mag niet worden ingehouden op de nabestaandenuitkering.

Heeft u of uw partner het ouderdomspensioen afgekocht en wordt de afkoopsom ingehouden op de partnertoeslag AOW of de nabestaandenuitkering, neemt u dan contact op met SRK Rechtsbijstand. Onze gespecialiseerde juristen kunnen voor u bekijken wat de mogelijkheden zijn en eventueel bezwaar aantekenen. U kunt ook advies bij ons inwinnen wanneer u vragen hebt over het afkopen van uw ouderdomspensioen.

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp