Jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt

Jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt, stellen belangenbehartigers van huurders. SRK kan u bijstaan in een bezwaarprocedure tegen de verhoging.

Huurverhoging sociale huurwoningen

Sinds 2014 mag de verhuurder de huur van een sociale woning jaarlijks verhogen met een – door de overheid – vastgesteld percentage. Dit percentage is gerelateerd aan het jaarinkomen van de huurder. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de verhoging. Deze maatregel is destijds ingesteld om het ‘scheef huren’ in te perken; te veel mensen met een hoog inkomen wonen in een relatief ‘goedkope’ huurwoning.

Wat nu echter wordt geconstateerd is dat steeds meer huurders met een lager inkomen moeite hebben de huur op te brengen.

Sociaal huurakkoord

De organisatie voor woningcorporaties Aedes en de Woonbond hebben vorige weer een ‘sociaal huurakkoord’ gepresenteerd. Het sociaal huurakkoord houdt in dat de huren van woningen met een lagere huur meer stijgen dan de woningen met een hogere huur. De huurverhoging zou meer moeten worden gebaseerd op de kwaliteit van de woning dan van het inkomen van de huurder, zo stelt het akkoord (bron: NOS).

Het is nu aan de overheid om het voorstel al dan niet over te nemen. Wat belangrijk is bij een voorgestelde huurverhoging, is dat altijd gekeken moet worden of de juiste verhoging wordt toegepast. Is dit niet het geval, dan kunt u zich melden bij SRK en kan SRK onderzoeken of het aanvechten van de verhoging zinvol is.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp