Kopen vanuit je luie stoel: een veilige keus?

Op de website leek de lamp toch wat mooier dan in het echt. Na wat wikken en wegen stuur je na 10 dagen de lamp retour. De verkoper weigert het geld terug te betalen. Koop is koop en bovendien bent u te laat geweest met terugsturen, zo stelt hij. Wie staat er in zijn recht?

Nederlanders gaan steeds minder de deur uit om inkopen te doen. Die schoenen of dat boek zijn dan ook makkelijk besteld vanaf de bank met een smartphone of tablet. Aan dit gemak kleven ook risico’s. Wat als u spijt hebt van uw aankoop, kunt u het dan terugsturen? En wie draagt daarvoor de kosten? In dit artikel leggen we kort uit waar u op moet letten.

Koop op afstand

Bij SRK Rechtsbijstand worden met grote regelmaat geschillen over een aankoop via het internet gemeld. Een voorbeeld zoals hierboven beschreven, zien wij regelmatig voorbij komen. Een veel voorkomend geschil ontstaat als het bedrag niet tijdig door de verkoper wordt terugbetaald wanneer het product retour wordt gezonden. Hoe zit dat nu?

Een overeenkomst die tussen een consument en een professionele verkoper via internet wordt gesloten, wordt ook wel een ‘koop op afstand’ genoemd. Dit geldt zowel voor de koop van producten (bv. een telefoon, een boek, een koelkast) als het afnemen van diensten (bv. een klusje door een loodgieter of het opleveren van een telefoonverbinding). Sinds 13 juni 2014 zijn de regels aangescherpt met als doel de consument nog beter te beschermen. 

Bedenktermijn voor de koop van producten

Van een product dat je via internet koopt, zie je vaak alleen een foto en/of een omschrijving. In het echt kan het gekochte product dan tegenvallen. Daarom is de hoofdregel dat een consument een bedenktermijn van 14 dagen heeft. Binnen deze termijn kunt u als consument de koop ongedaan maken. U hoeft daarvoor geen reden te geven. Deze bedenktermijn begint te lopen op het moment dat u het gekochte product hebt ontvangen. 

Bedenktermijn bij het verlenen van diensten

Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten begint de bedenktermijn te lopen op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Als u dus een klusjesman via internet regelt dan mag u hem binnen 14 dagen laten weten dat u bij nader inzien toch geen gebruik wilt maken van zijn diensten. Als u echter wilt dat de dienst binnen de termijn van 14 dagen wordt geleverd, dus dat de klusjesman direct aan de slag gaat, dan moet er nadrukkelijk worden afgesproken dat u geen gebruik maakt van de bedenktermijn. 

Uitzonderingen op de bedenktermijn

U kunt de overeenkomst niet altijd ontbinden, ook niet als u dat binnen de bedenktermijn doet. Voor deze regel gelden namelijk een aantal uitzonderingen. U hebt geen bedenktermijn als u:

  • een vakantie (reizen, vervoer, logies of ander vormen van vrijetijdsbesteding) boekt via internet. 
  • cd’s, dvd’s en computerprogrammatuur koopt en u daarvan de verzegeling verbreekt. U hebt ook geen bedenktijd als u muziek, een film of spelletje koopt om te downloaden en u hebt laten weten dat u het product binnen 14 dagen wilt hebben én dat u afziet van de bedenktijd.
  • producten koopt die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals etenswaren.
  • tijdsgebonden producten koopt, zoals losse tijdschriften of kranten.
  • iets speciaal laat maken, zoals een fotoalbum, een maatpak of sieraden naar eigen ontwerp.
  • een hygiëne product (bv. ondergoed of badkleding) koopt die door de verkoper is verzegeld en u de verzegeling hebt verbroken.

Terugsturen 

Als u besluit om binnen de bedenktermijn van de koop af te zien, dan moet u dit de verkoper schriftelijk laten weten. Vervolgens moet u er voor zorgen dat het product zo snel mogelijk terug wordt gezonden naar de verkoper. Het is hierbij verstandig om een bericht van ontvangst te vragen bij de post of koeriersdienst. Dan kunt u bewijzen dat u het product terug hebt gestuurd. Als het product een grote waarde heeft is het verstandig om het verzekerd terug te sturen. U kunt bij het postkantoor of de koeriersdienst vragen wat de kosten hiervoor zijn. 

De kosten voor het terug sturen van het product komen voor rekening van de verkoper, tenzij hij op duidelijke wijze heeft vermeld dat u deze kosten zelf moet voldoen. De verkoper moet na ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen het betaalde bedrag aan u terug betalen. 

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen met de verkoper, dan kunt u uw zaak natuurlijk altijd aanmelden bij SRK Rechtsbijstand, dan helpen wij u graag verder.  

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp