Kritiek op Wet werk en zekerheid

De vanaf 1 januari 2015 in delen ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is door velen kritisch onthaald. Op 2 maart 2016 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek met diverse deskundigen gevoerd. In de aanloop naar en tijdens dat gesprek hebben verscheidene organisaties en deskundigen de Wwz hevig bekritiseerd.

MKB-Nederland

De voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, heeft de Wwz in een interview met NRC tot een mislukking uitgeroepen. Hij stelt dat de wet het tegenovergestelde doet van wat de bedoeling was. Volgens hem kunnen vooral kleinere werkgevers de kosten en risico’s van de Wwz niet dragen en kiezen zij ervoor om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen. Dat staat haaks op de doelstellingen van de Wwz, waarmee juist is beoogd ontslag voor werkgevers goedkoper te maken en werknemers eerder aan een vast contract te helpen.

AWVN

Werkgeversorganisatie AWVN heeft onder haar leden een enquête gehouden over de werking van de Wwz in de praktijk. Daaruit is een aantal belangrijke bevindingen naar voren gekomen. Zo gaf 97% van de deelnemers aan dat het ontslaan van werknemers moeilijker is geworden, hoewel vereenvoudiging van het ontslagrecht juist één van de belangrijkste doelen van de Wwz is. 

Ook blijkt uit de enquête dat de aanpassing van de ketenregeling niet het beoogde effect heeft gehad. De maximale duur van een keten van contracten voor bepaalde tijd is door de Wwz teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. Hoewel de wetgever hiermee heeft willen bereiken dat werknemers eerder een vast contract krijgen, geeft ruim een derde van de deelnemers aan dat die aanpassing geen effect heeft gehad op de organisatie. Van de deelnemers biedt 27% niet eerder een vast contract aan, 18% doet dat wel.

Hoogleraren

Hoogleraren arbeidsrecht Evert Verhulp en Ferdinand Grapperhaus hebben in een interview met Het Financieele Dagblad forse kritiek geuit op de werking van de Wwz in de praktijk.

Met name Grapperhaus neemt de Wwz onder vuur. Volgens hem is de wet een ‘dure misrekening' en een 'labyrint' waarbij kleine ondernemers de hulp moeten inschakelen van juristen die voorheen niet nodig waren.

Verhulp is daarentegen niet enkel kritisch over de Wwz en vindt dat deze wet ook positieve gevolgen heeft. Als voorbeeld noemt hij dat dat de ‘gratis route’ voor werkgevers is afgesneden door de Wwz, nu werkgevers ook bij ontslag met toestemming van het UWV verplicht zijn een transitievergoeding te betalen. Dat maakt het volgens Verhulp eerlijker voor werknemers. Maar voor de beoogde verbetering van de positie van flexwerkers heeft hij geen goed woord over: ‘De uitwerking is averechts: ze nemen juist eerder afscheid van de groep kwetsbare flexwerkers die die zekerheid het hardste nodig heeft.’.

Minister Asscher

Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weerlegt de kritiek op de Wwz met een beroep op statistieken van het CBS. Daaruit blijkt volgens hem dat het aantal vaste contracten in het laatste kwartaal van 2015 met 5.000 is toegenomen. 

CBS stelt zelf dat de minister te vroeg een conclusie heeft getrokken op basis van de statistieken van het CBS en dat op basis daarvan niet het effect van wetgeving valt vast te stellen. Volgens het CBS zou daarvoor beter een vergelijking kunnen worden gemaakt met dezelfde periode in het voorgaande jaar, waaruit juist een forse daling van vaste contracten en een toename van flexcontracten blijkt.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp