Misbruik handelsnaam?

Regelmatig doet zich de vraag voor of een onderneming in zijn belangen wordt geschaad, omdat een andere onderneming zijn (handels) naam of een daarop gelijkende naam gebruikt.

Stel dat een bedrijf handelt onder de naam “Hans en Grietje”. Mag een concurrent dan de naam "Hans en Pietje" gebruiken? 

Dit is niet altijd eenvoudig uit te maken. Het gebruik van een (vrijwel) dezelfde handelsnaam is niet per definitie verboden. Het moet gaan om misbruik, d.w.z. inbreuk op een ouder recht. Een ouder recht moet vaststaan, zoals door registratie van de handelsnaam. 

Of er sprake is van inbreuk, hangt af van toetsing van twee omstandigheden. 
Van belang is de aard van de onderneming, de vraag in welke branche deze actief is. Een parfumerie is bijvoorbeeld een geheel andere activiteit dan verkoop van schoenen. 

Ook van belang is de plaats van vestiging. Zijn ondernemingen actief in elkaars regio of in heel verschillende gebieden? Opereert de een landelijk en de ander strikt plaatselijk? De maatstaf hierbij is “of er bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen valt te duchten”
Als dat aantoonbaar is, zal de onderneming met de jongste identieke of gelijkende naam deze naam niet langer mogen voeren. 

Bij de rechter kan zo nodig een verbod worden geëist en bij inbreuk kan in beginsel ook aantoonbare schade worden gevorderd. Immers kan een concurrent door verwarring bij het publiek omzet verwerven, die anders bij de oudst rechthebbende was terecht gekomen.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp