Een schokkende ontdekking: Niet parkeren bij elektrische oplaadpunten

Begin vorig jaar heb ik een zaak behandeld met een automobilist die keurig een kaartje kocht bij de parkeerautomaat en een kaartje achter de voorruit legde. Toch werd zijn auto weggesleept omdat hij zijn auto had geparkeerd op een plaats waar alleen geparkeerd mag worden om een elektrisch aangedreven auto op te laden.

Steeds vaker duikt de oplaadpaal op langs de openbare weg omdat gemeenten willen aansluiten bij de behoeften op het gebied van duurzaamheid. Daar geldt dan een parkeerverbod voor alle voertuigen die daar niet staan om aangesloten en opgeladen te worden. De gemeente mocht daarom wegslepen

Grondslag parkeerverbod bij oplaadpunten 

In de Wegenverkeerswet is in artikel 170 genoemd dat burgemeester en wethouders bestuursdwang mogen toepassen om een gedeelte van de weg vrij te houden of vrij te krijgen. Bestuursdwang is dan een actie die een gemeente kan uitvoeren om een overtreding of illegale situatie op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Wegslepen is daar een voorbeeld van. Via artikel 173 van de Wegenverkeerswet kunnen vervolgens regelingen worden opgesteld voor welke overtredingen voertuigen kunnen worden weggesleept en vervolgens wat de daaraan verbonden kosten zijn. Dit kan bij algemene maatregel van bestuur en op gemeentelijk niveau door een gemeentelijke verordening op te stellen.

Verkeersteken

In deze situatie gaat het om een bord dat wordt aangeduid met nummer E8. Formeel is dat een bord dat aangeeft “Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven”. Het is een bord dat bijvoorbeeld ook van toepassing is voor invalidenparkeerplaatsen, standplaatsen voor laden en lossen en taxistandplaatsen.

Het wegslepen van de auto is klaarblijkelijk zelfs mogelijk indien u keurig een kaart bij de automaat heeft gekocht en onwetend was dat het bovengenoemde bord op de situatie van een oplaadpunt zag. Daarnaast is ook vermeld dat auto’s weggesleept konden worden. Weliswaar zou een tekst als ‘wegsleepregeling van kracht’ een krachtiger indruk hebben gemaakt, maar dat is geen omstandigheid waarmee de zaak kan worden gewonnen. 

Boete parkeren elektrisch oplaadpunt 

De bedoelde parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd om een elektrisch voertuig, zoals een elektrische auto, weer op te laden. Het gaat zelfs zover dat wanneer iemand daar een elektrisch aangedreven voertuig parkeert, maar niet oplaadt (dus zonder stekker van oplaadpaal naar de auto), dan mag de gemeente deze zonder meer wegslepen. Uiteraard kan ook een parkeerboete worden gelegd indien de auto is aangesloten op de oplaadpaal, maar zonder een parkeervergunning of parkeerkaart uit de automaat. 

Verwarring en waarschuwing

Het blijf verwarrend omdat het blauwgekleurde verkeersbord de indruk wekt dat een bepaalde handeling met de auto is toegestaan terwijl een bord met rood, wit of zwart wijst op een verbod. Met dit artikel hoop ik in ieder geval klanten en belangstellenden van SRK te hebben gewaarschuwd voor misverstanden in soortgelijke zaken.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp