Pgb problematiek

Waarschijnlijk heeft u in de media ook vernomen dat er veel problemen zijn rondom het persoonsgebonden budget.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen mensen dit budget niet meer op hun eigen rekening uitbetaald, maar lopen de betalingen via de SVB. De zorgcontracten moeten ook eerst door de SVB worden goedgekeurd, voordat tot uitbetaling wordt overgegaan. Deze wijzigingen zouden fraude moeten voorkomen. De betalingen via de SVB verlopen echter nog niet naar wens.

Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-houders maakt melding van veel vertraging bij de uitvoering door de SVB. Sommige pgb-houders moesten meermalen hun zorgcontract opsturen naar de SVB of konden hun declaraties niet uploaden in het systeem. De uitbetaling laat door de problemen vaak maanden op zich wachten.

Wordt u ook getroffen door deze maatregel en wacht u nog steeds op de vergoeding van de SVB, neemt u dan contact op met SRK. 
Wij staan u graag bij!

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp