Omgang grootouders en kleinkinderen bij echtscheiding

Bij echtscheidingen vallen de kinderen soms tussen wal en schip. Beide ouders willen het beste voor de kinderen, alleen kunnen de ouders het niet altijd eens worden over wát nu het beste voor hen is.

Echtscheiding en grootouders

Soms komen ouders er met behulp van juristen of advocaten alsnog samen uit, soms blijkt mediation de oplossing en op andere momenten hakt de rechter de knoop door. Een vaak vergeten partij bij echtscheidingen zijn de grootouders.

Als de echtscheiding eenmaal is uitgesproken en de omgang tussen de kinderen en beide ouders is vastgelegd, is de kwestie ‘klaar’ zou je denken. Niets is minder waar.

Als de echtscheiding lastig is en de omgangsregeling niet wil vlotten, is dat voor alle betrokkenen vervelend. De grootouders willen graag hun kleinkinderen blijven zien, maar soms wordt hen die omgang geweigerd en moet in het meest vergaande geval de rechter er aan te pas komen om de omgang wel te bewerkstelligen.

Echtscheiding

Belang kleinkinderen

De rechterlijke macht hanteert sinds jaar en dag als uitgangspunt dat kleinkinderen er belang bij hebben hun grootouders te leren kennen. 
Kinderen moeten weten waar hun bloedband vandaan komt. Grootouders hebben in beginsel recht op omgang, tenzij de kinderen het gevaar lopen klem te komen te zitten tussen hun loyaliteit richting de ouders en de grootouders.

Juridische bijstand

Als het zo is dat u als grootouders of als ouders problemen ondervindt met het vaststellen van een omgangsregeling met de kleinkinderen en u wenst juridische bijstand, neem dan contact op met SRK. Wij hebben gespecialiseerde juristen en advocaten in dienst, die u graag bij staan in uw verzoek tot omgang.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp