Second opinion bedrijfsarts

Het kabinet wil de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. Wat gaat dat betekenen voor u als werknemer?

1.    U krijgt binnenkort het wettelijk recht om een bedrijfsarts te spreken. 
Nu heeft 25% van de werknemers geen vrije toegang tot de bedrijfsarts. De meeste contacten met een bedrijfsarts lopen in het huidige stelsel via de werkgever. Straks heeft de werknemer zelf het wettelijk recht om naar de bedrijfsarts te gaan.

2.    Ook wordt het mogelijk om een second opinion te vragen aan een onafhankelijke bedrijfsarts. 
Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts die door uw werkgever wordt betaald, dan bestaat straks de mogelijkheid om dit oordeel te laten toetsen door een onafhankelijke bedrijfsarts. Nu kunt u alleen een deskundigenoordeel vragen aan het UWV, dat wordt dus een wettelijk recht op een nieuwe beoordeling door een onafhankelijke bedrijfsarts.

3.    Daarnaast moet er een onafhankelijke klachtenregeling komen voor werkgevers en werknemers die niet tevreden zijn over de behandeling. 

Werkgevers worden verplicht een contract af te sluiten met een arbo-dienst of bedrijfsarts waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Werkgevers mogen daarnaast nog aanvullende afspraken maken over de invulling van de bedrijfsgezondheidszorg. 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze plannen naar de Tweede Kamer gestuurd in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. 

SRK volgt de ontwikkelingen op de voet, zodra bekend is wanneer deze nieuwe wet in werking treedt, zullen we een update plaatsen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp