Sociale media in ontslagzaken

In steeds meer ontslagzaken spelen uitlatingen van werknemers op sociale media een belangrijke rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bepaald bericht dat een werknemer op Facebook heeft geplaatst over zijn leidinggevende, of een tweet over een collega. Dergelijke berichten zijn vaak niet afgeschermd en kunnen dus door iedereen worden gelezen. Ook door werkgevers.

Als een werkgever vindt dat een werknemer een bericht niet op sociale media had mogen plaatsen, kan zij daar sancties aan verbinden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • uitlatingen van seksuele aard over collega’s,
  • berichten die de reputatie van de werkgever schaden.

Social media

In het ergste geval ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet. Dit gebeurt als de werkgever van mening is dat het plaatsen van het bericht een dringende reden tot ontslag oplevert. Het komt echter vaker voor dat een werkgever in een procedure de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden, (onder andere) wegens het plaatsen van het bericht.

Ook berichten die uitsluitend betrekking hebben op het privéleven van een werknemer, kunnen reden voor ontslag zijn.
In Duitsland was een man zo verheugd met de zwangerschap van zijn vrouw, dat hij op Facebook een foto plaatste waarop te zien was hoe hij zijn vrouw in de lucht tilde. Niets mis mee, zou je denken. De man had zich echter bij zijn werkgever ziek gemeld wegens rugklachten. Hij zou door de klachten zijn werkzaamheden niet meer zou kunnen uitvoeren.
De werkgever zag de foto en ging direct over tot ontslag. De rechtbank liet dat ontslag in een door de werknemer gestarte procedure vervolgens in stand.

SRK Rechtsbijstand behandelt veel (ontslag)zaken waarin sociale media een rol spelen. Krijgt u hier zelf mee te maken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp