Vliegticketgaranties

Als reiziger kun je te maken krijgen met het faillissement van een luchtvaartmaatschappij, al is die kans niet groot. In hoeverre ben je hiertegen beschermd? In de praktijk blijkt er een lacune in de rechtsbescherming van de passagier te zitten.

Pakketreis - Reisorganisator failliet

Als een vlucht onderdeel is van een pakketreis (vervoer en verblijf) en de reisorganisator gaat failliet, is het financieel onvermogen verzekerd bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Reisorganisaties (waaronder ook reisagenten) zijn wettelijk verplicht zich tegen de gevolgen van faillissement te verzekeren.

Luchtvaartmaatschappij failliet

Als een vlucht deel uitmaakt van een pakketreis en de luchtvaartmaatschappij gaat failliet, blijft de verantwoordelijkheid berusten bij de reisorganisator. Voor vertrek zal deze een alternatieve vlucht proberen te regelen en anders zal de reissom terugbetaald moeten worden. Het is wel de vraag of een reiziger recht op schadevergoeding heeft, omdat faillissement vaak een beroep op overmacht zal opleveren. Een ieder draagt dan zijn eigen schade.     

Los vliegticket

Als je als reiziger rechtstreeks of via een reisagent een los vliegticket koopt, sluit je een vervoersovereenkomst met de betrokken luchtvaartmaatschappij. Het SGR verzekert geen losse vliegtickets. Je zult dan een vordering bij de curator moeten indienen, die meestal tot niets leidt.

Vliegticketgarantie verzekeren?

Bij een los vliegticket schuilt voor de passagier dus een financieel risico. Om hierin te voorzien bieden diverse reisorganisaties een verzekering aan. Je verzekert dan tot een maximum van circa € 2000 per passagier het risico van financieel onvermogen.
Travix Nederland, waartoe de verkoopketens Cheaptickets en Vliegwinkel.nl behoren, biedt een eigen vliegticketgarantie aan. De klant kan daarvoor een service bijdrage voldoen. Er is geen verzekeringstoezicht.
De vraag is of dit geen verzekeringsproduct is, waarvoor toezicht moet gelden en premie moet worden afgedragen. Nu valt de bijdrage in het eigen vermogen van de onderneming. De passagier zal zijn eigen afweging moeten maken of hij het risico dekt en zo ja, op welke wijze. Het is nog een erg nieuw product, de ervaring zal moeten uitwijzen of het zijn geld waard is.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp