Advies aan huurders: vraag WOZ-waarde woning op!

De woonbond adviseert huurders om voortaan de WOZ-waarde van de huurwoning op te vragen.

Vanaf 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde van de woning mee voor het berekenen van de (maximale) huurprijs van de huurwoning. Het vaststellen van de maximale huurprijs is van belang, omdat de huurder dan weet wat hij voor maximaal te betalen huurprijs kan verwachten.
En als de WOZ-waarde lager uitvalt dan verwacht – en dat komt de laatste jaren nogal eens voor – kan dit dus lonend zijn voor de huurder.

Het is altijd van belang om goed te controleren of de juiste prijzen en verhogingen worden gehanteerd door de verhuurder.
Voor de sociale huurwoningen geldt sinds een aantal jaar een maximale, aan het inkomen gebonden, verhoging. Deze verhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.
De verhuurder verkrijgt uw inkomensgegevens van de belastingdienst en berekent aan de hand daarvan de maximale verhoging voor dat jaar.
Let dus goed op dat de verhuurder (1) uit gaat van de juiste salarisgegevens en (2) dat het juiste verhogingspercentage wordt gehanteerd.
Als dit niet het geval is, of u twijfelt simpelweg over de juistheid van de berekening, neem dan contact op met SRK. Wij bekijken samen met u of er aanleiding is om in bezwaar te gaan tegen de verhoging.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp