Eenzijdige verhoging pensioenleeftijd mag niet!

SRK Rechtsbijstand stond onlangs een klant bij, die bezwaar had ingediend tegen zijn pensioenfonds. Dit pensioenfonds besloot, mede door de verhoging van de AOW-leeftijd, de waarde van zijn pensioen om te zetten naar 67 jaar. Hierdoor zou de klant pas met 67 jaar pensioen ontvangen in plaats van 65 jaar. Deze eenzijdige verhoging van de pensioenleeftijd door het pensioenfonds, ondanks bezwaar van de klant, mag niet. De rechter oordeelde dat deze eenzijdige verhoging niet conform de wet is en daarom inderdaad niet mag. Deze uitspraak haalde de media, zoals De Telegraaf, Het Financieel Dagblad, De Limburger, NU.nl en de vakpers.

Pensioenfonds voor de rechter

Pensioenverhoging

Onze klant had pensioen opgebouwd dat bij 65 jaar zou worden uitgekeerd. Zijn pensioenfonds SABIC (oud DMS-pensioenfonds) besloot, mede door de verhoging van de AOW-leeftijd, de waarde van dit pensioen om te zetten naar 67 jaar. Hierdoor ontvangt de klant pas pensioen op 67-jarige leeftijd in plaats van 65 jaar. In de aankondigingsbrief van SABIC aan de deelnemers werd hen, conform artikel 83 van de Pensioenwet, verteld dat zij hiertegen bezwaar konden maken, waarna hun pensioen dan niet wordt overgedragen. Ondanks het bezwaar van onze klant en twee van zijn oud-collega’s werd dit door het pensioenfonds desondanks ter zijde geschoven op grond van efficiëntie- en kostenoverwegingen. Namens onze klant voerde SRK met succes een procedure bij de kantonrechter. Ook zijn 2 oud-collega’s startten via DAS rechtsbijstand een procedure, waardoor de zaken gezamenlijk door de rechter werden behandeld. 

Geen instemming van klant

Op 8 november 2017 oordeelde de kantonrechter in Roermond dat de eenzijdige waardeoverdracht door het pensioenfonds niet wettig is. Hierdoor kan onze klant nog steeds met 65 jaar met pensioen gaan. De kantonrechter baseert zich op de pensioenwet, dit ondanks het standpunt van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma en De Nederlandse Bank, dat omzetting in dit soort gevallen zonder instemming van deelnemers of ondanks bezwaar van deelnemers, mogelijk moet zijn. 

Zekerheid versus onzekerheid

Onze klant is heel tevreden over de uitkomst en gaat over 3 jaar met pensioen, waarbij hij nu al weet hoeveel hij dan aan pensioen zal ontvangen. Dat is zekerheid voor de klant. Indien de kantonrechter de eenzijdige waardeoverdracht door het pensioenfonds wel toestond, dan was voor de klant onzeker geweest hoeveel pensioen hij op 65 jaar zou krijgen. Hij zou dan namelijk zijn pensioen moeten vervroegen naar 65 jaar. Dit betekent in de praktijk dat hij zijn pensioen naar voren moet halen met als gevolg een lagere uitkering. Dat kan oplopen tot een schade van een paar duizend euro. Dit is behoorlijk nadelig voor de klant en geeft meer onzekerheid dan nu het geval is.  

Conclusie

Gelukkig volgt de kantonrechter ons standpunt dat de wet leidend is, omdat het pensioen bij bezwaar van deelnemers wettelijk niet mag worden overgedragen. Hierdoor weet de klant wat hij met 65 jaar aan pensioen ontvangt en kan zijn toekomstplannen daarop afstemmen. Het moet niet zo zijn dat pensioenfondsen en werkgevers van alles over het pensioen mogen beslissen zonder de werknemer, die er hard voor werkt, bij te betrekken. Wij zijn blij met deze uitspraak, vooral omdat de klant hiermee geholpen is en hij erg tevreden met de uitkomst is.

Heeft u te maken met een dergelijke situatie of dreigt u in een soortgelijke situatie te komen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hebben diverse specialisten op het gebied van Arbeids- en Pensioenrecht in huis. Samen met u bekijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 

Lees hier het artikel over deze uitspraak in De Limburger.

Share:

Share:

Voor alle juridische hulp