Winter is coming…

Bent u voorbereid? De winter staat voor de deur, een uitgelezen moment om weer even stil te staan bij de gevaren van gladheid in het verkeer.

Nederland kent de laatste decennia vooral milde winters. Dit tot grote spijt van de vele schaatsliefhebbers die ons land rijk is. Kenmerkend voor onze winters zijn temperaturen rond het vriespunt met afwisselend dooi, neerslag, en het opvriezen hiervan. Laat dit nu net de omstandigheden zijn die verraderlijke gladheid in de hand spelen. Ieder jaar gebeuren er helaas weer veel ongelukken in het verkeer ten gevolge van gladheid. Oplettendheid en voorzichtigheid is geboden, maar wat kunt u doen als u onverhoopt toch schade lijdt ten gevolge van onvoorziene gladheid?

Wegbeheerdersaansprakelijkheid

GladheidDe wegbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare weg. Dit betekent dat de weg in een goede staat moet verkeren en aan allerlei veiligheidsvoorschriften dient te voldoen. Hiernaast moet de wegbeheerder voldoende inspanning  leveren om gladheid van het wegdek als gevolg van bevriezing te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (preventief) strooien. Ook het waarschuwen van weggebruikers kan in bepaalde omstandigheden voldoende zijn. Het is immers onmogelijk om alle wegen en fiets- en voetpaden ijsvrij te houden.

Eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker

Van de weggebruiker mag vanzelfsprekend ook iets worden verwacht, namelijk dat hij gepaste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt. Hierbij kun je denken aan het gebruik van valbescherming voor bestuurders van tweewielers en winterbanden voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Gedragingen van een onvoorzichtige of onoplettende weggebruiker kunnen namelijk leiden tot een vermindering van de schadevergoeding.

Conclusie

De wegbeheerder is aansprakelijk voor schade die een gevolg is van gebreken aan de weg dan wel een gevolg is van gladheid van het wegdek waarvoor onvoldoende inspanning is verricht om deze te voorkomen, te beheersen of hiervoor te waarschuwen. Als bij de weggebruiker geen sprake is van onvoorzichtigheid, dan zal de wegbeheerder de volledige schade moeten vergoeden. Het is goed hiervan bewust te zijn. 

Heeft u een (verkeers)ongeval meegemaakt? De juristen en advocaten van de sector Letsel & Verkeer van SRK Rechtsbijstand adviseren u graag over uw verhaalsmogelijkheden.

 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp