Help: Ik ben onterfd, wat nu?

Stel na het overlijden van uw ouder(s) komt u er achter dat u bent onterfd. Deze ontdekking kan als donderslag bij heldere hemel komen. Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt of u als onterfd kind nog aanspraak maakt op een deel van de erfenis. Ouders kunnen niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van een erfenis ontvangen. Dit artikel gaat in op de rechten van een onterfd kind.

Legitieme portie

Erfenis

Aan onterving kunt u helaas niets doen. U kunt wel ondanks de onterving een beroep doen op uw legitieme portie. Een legitieme portie wordt ook wel het kindsdeel genoemd. Deze legitieme portie is de helft van het bedrag dat u op grond van de wet zou erven. Dit wil niet zeggen dat u alsnog erfgenaam wordt. Daarnaast krijgt u ook geen plek aan de verdelingstafel. Wel heeft u recht op een bepaald gedeelte van de waarde van de . Dit betekent dat u enkel aanspraak heeft op een geldsom. Op eventuele bezittingen van de overledene heeft u geen recht.

Stel: De overledene laat een vrouw en 2 kinderen (kind A en kind B) achter. Er is een testament opgesteld, waarin kind A is onterfd. De erfenis bedraagt € 60.000,-. Op grond van de wet zou kind A 1/3 deel van de erfenis erven: € 20.000,00. Nu kind A is onterfd heeft deze enkel recht op zijn legitieme portie. De legitieme portie van kind A bedraagt 1/6e deel van de erfenis: € 10.000,-. 

Opeisen

In principe kunt u de geldvordering zes maanden na het overlijden van uw ouder(s) opeisen. Let wel op dat u binnen vijf jaar na het overlijden kenbaar maakt dat u een beroep doet op uw legitieme portie. Wacht u langer, dan vervalt uw recht hierop. Kom dus tijdig in actie!

Berekening

Het berekenen van de legitieme portie is in veel gevallen zeer complex. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met verscheidene factoren, zoals eventuele schulden en schenkingen. Om uw vordering te berekenen, moet u beschikken over de (financiële) administratie van uw ouder(s). Deze gegevens kunt u opvragen bij de erfgenamen. Als de erfgenamen weigeren om de (financiële) administratie af te geven, dan kan als laatste redmiddel een gerechtelijke procedure worden opgestart.

Kortom 

Indien u als onterfd kind een beroep wilt doen op uw legitieme portie, dan moet u tijdig tot actie overgaan. Dit om te voorkomen dat u later achter het net vist. 
Mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden, dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. U kunt ons altijd benaderen, zodat we samen met u bekijken wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 

 

Meer artikelen over erfenis:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp