Permanent wonen op een camping: mag dat?

De rust, de ruimte, het vakantiegevoel en de - op het eerste oog - relatief lagere kosten kunnen u doen besluiten om op een vakantiepark een huisje of caravan te kopen. Of u wilt permanent gaan wonen in een chalet. Niet om daar een aantal weken per jaar te verblijven en/of het af en toe te verhuren maar om er - op termijn - te gaan wonen.

Veelal gaat dat lange tijd goed totdat er op een zeker moment een brief van de gemeente op de deurmat valt. Daarin wordt dan aangekondigd dat aan de ‘illegale bewoning’ een einde dient te worden gemaakt. Dat is voor u als verzekerde vaak het moment waarop u de hulp van SRK Rechtsbijstand inroept. 

In paniek en verontwaardigd vraagt u zich af wat u met een dergelijke brief van het college van B&W aan moet: u woont er al zo lang, bent niemand tot last en u kunt niet zomaar elders een betaalbare woning vinden! 

Voor ons als rechtshulpverleners begint dan veelal een traject waarin wij proberen om tijd voor u te winnen. Juridisch is uw positie namelijk niet sterk. Het permanent bewonen van een chalet of recreatiewoning is in strijd met en de wet en rechtspraak verplichten gemeenten om daar in beginsel tegen op te treden. 

Hoeveel dagen per jaar mag je in een recreatiewoning wonen?

permanent wonen in recreatiewoningWanneer u meer dan 2/3e van een half jaar in een recreatiewoning woont, bent u op grond van de Wet basisregistratie personen verplicht zich in de gemeente in te schrijven waar uw recreatiewoning staat. Die inschrijving rechtvaardigt volgens de rechtspraak het vermoeden van de gemeente dat u daar permanent woont. Dat geldt ook voor informatie van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u de hypotheekrente op uw vakantiehuis in mindering brengt. 

Wanneer u elders bent ingeschreven maar toch wordt aangeschreven, zult u controlegegevens van gemeentelijke controleurs waaruit blijkt dat men u ter plaatse veelvuldig heeft gezien, moeten weerleggen. In de praktijk werken gemeenten samen om bewijs tegen u rond te krijgen. Is dat bewijs er dan zult u op uw beurt tegenbewijs moeten leveren. U kunt daarbij denken aan telefoongegevens, verbruiksgegevens van nutsbedrijven, het adres van uw huisarts, lidmaatschappen van(sport) verenigingen die alle aantonen dat u elders woont. 

Permanent wonen toegestaan

Slaagt u daar niet in dan is het best haalbare dat SRK Rechtsbijstand voor u kan bereiken dat u in aanmerking komt voor een tijdelijke persoonsgebonden omgevingsvergunning. U mag de recreatiewoning dan blijven bewonen mits u aan vier wettelijke voorwaarden voldoet:  

  1. Uw woning is geschikt voor permanente bewoning, dat wil zeggen dat uw woning voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit;
  2. De permanente bewoning vormt geen belemmering voor nabijgelegen (agrarische) bedrijven;
  3. U had op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik en u hebt deze sindsdien onafgebroken bewoond, en
  4. U was op 31 oktober 2003 meerderjarig.

Veel aanvragers voor een dergelijke vergunning kunnen niet aantonen dat zij meer dan 12 jaar onafgebroken in de recreatiewoning hebben gewoond. Wanneer u hier wel in slaagt, geldt voor u nog wel een belemmering bij de verkoop: u moet een mogelijke koper informeren over het feit dat het om een recreatiewoning gaat. Veelal heeft dat natuurlijk een drukkend effect op de prijs. 

Handhavend optreden tegen permanent bewonen recreatiewoningen

Het handhavend optreden tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen is voor gemeenten heel belastend. Het gaat immers om het wegjagen van mensen die dikwijls vele jaren met veel plezier en te goeder trouw ergens wonen met als bijkomend risico grote financiele problemen. Soms besluiten gemeenten daarom dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen waarin aan recreatieparken (deels) de bestemming ‘Wonen’ wordt toegekend.

U kunt daar echter niet op rekenen. Overweegt u om een recreatiewoning te kopen met als doel er – op termijn – te gaan wonen, raadpleegt u dan eerst het bestemmingsplan. Geldt er enkel de bestemming ‘Recreatie’ bent u zich dan van de risico’s bewust. Immers, een gewaarschuwd mens...

In welke gemeente mag u permanent in een recreatiewoning wonen?

Per gemeente worden andere regels gehanteerd. Neemt u daarom voor vragen over permanente bewoning van recreatiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente.
 

Andere artikelen over wonen en huren:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp