Problemen met mijn elektrische fiets, wat nu?

De elektrische fiets is een handig hulpmiddel voor mensen die zich graag snel per fiets willen verplaatsen. Een elektrische fiets is een fiets met een kleine motor en biedt hulp tijdens het fietsen. Met een elektrische fiets heeft men altijd een steuntje in de rug. Maar wat als er problemen zijn met de fiets? Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Mevrouw Jansen heeft een elektrische fiets aangeschaft bij Fietsenwinkel Superbike, maar zij is niet tevreden met de fiets. Zij diende namelijk meerdere klachten in bij Superbike. De klachten bestaan onder andere uit: de accu laadt niet op, de fiets valt uit en er is een kapotte spaak. De fiets is al meerdere malen gerepareerd. Inmiddels heeft mevrouw Jansen weinig vertrouwen meer in de fiets.

Gebrek of gebreken

Als u net als mevrouw Jansen een elektrische fiets bezit, die een gebrek of meerdere gebreken vertonen, vraagt u zich wellicht af: wat mag ik van een elektrische fiets verwachten? En hoe vaak moet ik de verkopende partij, indien er sprake is van een gebrek, in de gelegenheid stellen om de fiets te repareren? Misschien vraagt u zich ook af of u tijdens een reparatie recht heeft op een ‘leenfiets’.

Consumentenkoop

elektrische fietsMevrouw Jansen kocht als consument een elektrische fiets bij een professionele partij. Juridisch gezien betekent dit dat er sprake is van een consumentenkoop, een overeenkomst. Mevrouw Jansen heeft dan bepaalde rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst. De fiets moet voldoen aan de overeenkomst. De fiets voldoet niet aan de overeenkomst als de fiets niet de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst verwacht mogen worden. Mevrouw Jansen mag verwachten dat haar fiets de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn en daaraan hoeft zij niet te twijfelen. 

Welke rechten heeft mevrouw Jansen?

Indien blijkt dat de fiets niet aan de overeenkomst voldoet, ook wel non-conformiteit genoemd, heeft mevrouw Jansen in principe recht op kosteloze reparatie of vervanging van de fiets. 

  • Reparatie van de fiets: hiervoor wordt nagegaan of de verkoper redelijkerwijs kan voldoen aan de reparatie. De kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de waarde van de fiets. 
  • Vervanging van de fiets: indien reparatie niet mogelijk is of als de kosten voor reparatie niet in verhouding staan tot de waarde van de fiets, zou vervanging een mogelijkheid zijn. Het gebrek moet de vervanging van de fiets wel rechtvaardigen. In sommige gevallen is het vervangen van bijvoorbeeld de motor van de fiets of het vervangen van de gehele fiets goedkoper, dan het repareren van de motor. In dat geval is de vervanging gerechtvaardigd. Als de reparatie van de fiets bijvoorbeeld eenvoudig is, bestaat er geen recht op vervanging. 

Mevrouw Jansen vindt dat kosteloze reparatie of vervanging van de fiets aan de orde is. De verkoper heeft geen wettelijke verplichting om mevrouw Jansen een ‘leenfiets’ te verstrekken. Hij kan wel uit service overwegingen een ‘leenfiets’ aanbieden. 

Welke rechten heeft mevrouw Jansen op dit moment (nog) niet?

Als de verkoper bereid is om de fiets te repareren of te vervangen, dan heeft mevrouw Jansen (nog) niet het recht om de reparatie uit te laten voeren door een derde partij. Ook heeft zij (nog) niet het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit is pas mogelijk wanneer de verkoper schriftelijk is aangemaand, ofwel in gebreke is gesteld, en de verkoper geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling. Ontbinding is niet mogelijk als de afwijking van de overeenkomst gering is. Dit kan het geval zijn als het spatbord van de fiets ‘aanloopt’ en dit eenvoudig te repareren is. In dat geval bestaat er geen recht op ontbinding, omdat de fiets grotendeels in orde is.  

Meerdere reparaties

Als de reparatie elke keer te maken heeft met een nieuw gebrek aan de fiets, dan moet de verkoper bij ieder afzonderlijk gebrek steeds opnieuw de mogelijkheid krijgen om het te repareren of te vervangen. Het uitvoeren van meerdere reparaties van verschillende gebreken geeft mevrouw Jansen niet het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Indien reparatie of vervanging van de fiets niet meer mogelijk is, of de verkoper geeft aan dat hij de fiets niet meer gaat repareren of vervangen, dan heeft mevrouw Jansen het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. 

Is dit een herkenbare situatie voor u? Twijfelt u of uw elektrische fiets wel voldoet aan de koopovereenkomst of gaf u de verkoper wel voldoende gelegenheid om te repareren? Of komt u er met de verkoper niet uit? Neemt u dan contact op met ons. Dan kijken wij samen wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. 

Share:

Share:

Voor alle juridische hulp