Kopen via internet

De feestdagen staan weer voor de deur. Traditiegetrouw worden er dan veel cadeaus gekocht, ook via internet. Tegenwoordig koopt een groot deel van de mensen vaak een product via internet. Denk aan bijvoorbeeld computeraccessoires, kleding, huishoudelijke apparatuur of boeken. Dit wordt ook wel ‘koop op afstand’ genoemd. U sluit als koper een overeenkomst met een verkoper, zonder dat u het bestelde product vooraf daadwerkelijk heeft gezien. Ook een dienst kan op afstand worden afgenomen. Diensten vallen buiten beschouwing van dit artikel.

Herroepingsrecht: 14 dagen bedenktijd 

Voor koop op afstand geldt voor zowel de koper (consument) als de verkoper (ondernemer) een aantal bijzondere regels. Eén daarvan is het herroepingsrecht of wel de wettelijke bedenktermijn. Dit houdt in dat u als koper de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen kan ontbinden, ongeacht de reden daarvoor. Bij producten start de termijn van 14 dagen op het moment dat het product bij u wordt bezorgd. Hierdoor krijgt u de kans om te beoordelen of het product aan de verwachtingen voldoet. Dit betekent niet dat u het product in gebruik kunt nemen. U moet het product behandelen zoals u dat in de winkel zou doen. Als u het product terugstuurt, dan moet de verkoper het product nog wel aan een ander kunnen verkopen. U kunt bijvoorbeeld als u schoenen heeft besteld, deze niet buiten gaan dragen en vervolgens terugsturen aan de verkoper. 

Let op: u kunt niet altijd gebruik maken van het herroepingsrecht. Bijvoorbeeld als u een product heeft gekocht dat speciaal voor u op maat is gemaakt, bederfelijk of verzegeld is. Dan vervalt het herroepingsrecht. 

Koop op afstand, verzenden: risico verkoper 

Op het moment dat u een product bestelt, zorgt de verkoper er voor dat het product aan u wordt geleverd. Gaat er iets mis met de levering, dan ligt het risico hiervan bij de verkoper. Bijvoorbeeld als het bestelde product beschadigd raakt tijdens het transport. Het risico gaat pas over op u op het moment dat het product bij u is bezorgd. Met andere woorden: u bent verantwoordelijk voor het product zodra u het in ontvangst neemt. 

Herroepingsrecht, terugzenden: risico koper 

De verkoper behoort u bij het sluiten van de overeenkomst te informeren over het herroepingsrecht en wijze waarop dit recht gebruik kan worden gemaakt. Vaak is hierover een bepaling opgenomen in de algemene voorwaarden. De verkoper moet u ook een herroepingsformulier meegeven bij het product.  

Als u binnen 14 dagen besluit om van de aankoop af te zien, dan laat u dit schriftelijk aan de verkoper weten. U kunt daarvoor het herroepingsformulier gebruiken. Vanaf dat moment moet u er voor zorgen dat het product uiterlijk binnen 14 dagen retour wordt gezonden aan de verkoper. De verkoper moet, nadat u aangeeft de overeenkomst te ontbinden, binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan u terug betalen. Indien de verkoper u niet of onvolledig informeert over het herroepingsrecht gelden andere termijnen. De bedenktermijn kan in sommige gevallen zelfs met (maximaal) 12 maanden worden verlengd.

De kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de koper, tenzij de verkoper heeft nagelaten de koper te informeren dat de kosten voor de koper zijn.

Schade

Kopen via internetOp het moment dat u het product retour stuurt, draagt u het risico voor het product. Ook tijdens het transport. U bent de opdrachtgever van de verzending door het postbedrijf/koeriersbedrijf. Als een verkoper meteen na ontvangst van het geretourneerde product laat weten dat het product beschadigd is ontvangen, zult u aan moeten tonen dat de schade niet door u of door het postbedrijf is ontstaan. (Wel zou u, indien de schade is ontstaan door het postbedrijf, de schade kunnen verhalen op het postbedrijf.)  Het kan soms lastig zijn om aan te tonen dat de schade niet door u of door het postbedrijf is ontstaan. Dit zou kunnen betekenen dat de verkoper (een deel van) het aankoopbedrag niet aan u terug hoeft te betalen.

Stel bijvoorbeeld dat u een smartphone binnen de bedenktermijn retour zendt aan de verkoper. Vervolgens laat de verkoper u weten dat er een enorme kras op het beeldscherm van de smartphone zit. De verkoper kan dit met foto’s en/of film (met datum van ontvangst van het geretourneerde product) aantonen. Het is dan aan de koper om te bewijzen dat de smartphone in goede staat en in originele verpakking aan de verkoper is teruggestuurd. 

Tip

Zorg er voor dat u (als koper) vóór de retourzending foto’s maakt van het product en dat u zorgt voor een verpakking die voldoende bescherming biedt aan het product. Het liefst in de originele verpakking.  

Tot slot

Werkt een verkoper niet mee, nadat u gebruik maakte van uw bedenktijd? Of stuit u tegen andere problemen aan bij uw herroepingsrecht? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben diverse specialisten in huis op het vlak van Contractenrecht en aansprakelijkheid. Zij hebben dagelijks te maken met geschillen rond koop van producten via internet en beschikken daardoor over veel expertise. Samen met u bekijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 

Share:

Share:

Voor alle juridische hulp