Voorkomen dat uw gedetacheerde werknemers bij uw opdrachtgevers in dienst treden?

Werknemers die worden gedetacheerd bij een opdrachtgever krijgen soms de mogelijkheid om bij de opdrachtgever in dienst te komen. Daar kunt u als werkgever (uitlener) natuurlijk een stokje voor steken door het opnemen van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Op grond van een relatiebeding is het de werknemer niet toegestaan om bij de opdrachtgever (inlener) in dienst te treden. Maar zo’n relatiebeding blijkt niet altijd rechtsgeldig.

Belemmeringsverbod

In de is in artikel 9a een belemmeringsverbod opgenomen. Het belemmeringsverbod houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om belemmeringen te creëren voor een tussen de werknemer en opdrachtgever na afloop van de terbeschikkingstelling (detachering). Zo’n verbod is niet geldig. 

Terbeschikkingstelling

RelatiebedingDe Waadi stelt als voorwaarde dat er wel sprake moet zijn van . Dat is het geval indien de opdrachtgever (inlener) leiding geeft en toezicht houdt op het werk dat de werknemer voor de opdrachtgever verricht. Denk aan een situatie dat de gedetacheerde werknemer op een afdeling van de opdrachtgever van een leidinggevende instructies ontvangt en wordt beoordeeld gedurende de periode dat hij is gedetacheerd.  

Consultancy

Consultancy valt niet onder de Waadi. Partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) komen overeen dat de consultant een bepaald resultaat levert en de consultant werkt niet onder toezicht en leiding van de opdrachtgever (inlener). Hier is geen sprake van terbeschikkingstelling van arbeid, maar van dienstsverlening. Ingeval van consultancy kan de werknemer (opdrachtnemer) geen beroep doen op het belemmeringsverbod.

Allocatiefunctie 

De Waadi is van toepassing op uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en andere organisaties, waarvan hun core business het detacheren van arbeidskrachten aan organisaties betreffen. Dit wordt ook wel omschreven als .

Als er sprake is van een allocatiefunctie dan is het verbod om na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst te treden bij de opdrachtgever (inlener) niet rechtsgeldig als de werknemer onder toezicht en leiding van de opdrachtgever heeft gewerkt. Toch is het verstandig een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, want het relatiebeding kan veel gedetacheerde werknemers ervan weerhouden om in dienst te treden bij de opdrachtgever. 

Geen allocatiefunctie

Is de Waadi ook van toepassing op bedrijven die geen allocatiefunctie hebben? Dus, bedrijven die af en toe een werknemer detacheren. Daar wordt verschillend over gedacht in de rechtspraak. De ene rechter zal het beroep op het belemmeringsverbod wel honoreren. De andere rechter niet.

Zo oordeelde de  dat een allocatiefunctie niet vereist is voor toepassing van de Waadi. De Rechtbank Arnhem oordeelde daarentegen op 7 februari 2017 anders en bepaalde dat de Waadi niet van toepassing was ingeval van een terbeschikkingstelling, omdat er geen allocatiefunctie was. Voorlopig is er geen eenduidige lijn te trekken en is het afwachten hoe de rechtspraak zich verder ontwikkelt op dit punt. 

Tip aan werkgevers: neem altijd een relatiebeding op

De conclusie luidt dat het met de huidige stand van de rechtspraak voor uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en dergelijke altijd verstandig is om een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Dit geldt ook voor bedrijven die detachering niet als core business hebben. Dus, neem altijd een relatiebeding op in een arbeidsovereenkomst! 

Stelt u werknemers ter beschikking aan uw opdrachtgevers en wilt u graag advies over de rechtsgeldigheid van het relatiebeding? Of verkeert u in een dergelijke situatie zoals hierboven is vermeld? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten. Dan bekijken wij samen wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp